4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


ZLOŽENIE DRUŽSTIEV 2006
1. Pobrežná hliadka 5. Kofola team
  Adam Kordoš   Juraj Harašta
  Ľudovít Matejovič   Michal Gono
  Monika Nemečkayová   Matej Šošovička
  Martin Mudroch   Helena Danišková
  Mária Rosinská   Peter Horoško
vedúci: Zuzana Diviaková vedúci: Rastislav Diviak
2. Erdžiaci 6. Inter lúčne koníky
  Juraj Šošovička   Marián Harašta
  Andrej Kováč   Dominik Csiba
  Martin Hurban   Katarína Rožárová
  Martin Majtán   Andrea Janúšková
  Lucia Jamrichová   Tomáš Škrabák
vedúci: Ivan Paulička vedúci: Miroslav Roháček
3. To najlepšie, čo doma máme 7. Rozmačknuté kobylky
  Viktor Šebo   Andrej Solár
  Mojmír Paulička   Tomáš Peitl
  Branislav Čmela   Pavol Roháček
  Marián Medlen   Michal Jozefek
  Rebeka Zanechalová   Viktor Jamrich
vedúci: Ján Smoleň vedúci: Miroslav Bednár
4. Chess amaters 8. Corgoni
  Tibor Čajka   Jana Peričková
  Veronika Brisudová   Tomáš Padyšák
  Lucia Kevická   Slavomír Pagerka
  Peter Diviak   Martin Gálik
  Tomáš Sklárš   Matúš Padyšák
vedúci: Tomáš Perička   Marcel Vereš
vedúci: Veronika Roháčková