4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


 

LŠT KONÍK 2020 - TRÉNINGOVÉ SKUPINY

1. skupina

4. skupina

8. skupina

tréner: GM Pecháč / GM Cvek

tréner: Spaček

tréner: Čertík

1

Tomáš Béreš

1

Róbert Bajnok

1

Lívia Cukerová

2

Vladimír Bochnička

2

Daniela Ďatelová

2

Jonatán Drobný

3

Simona Bochničková

3

David Juračák

3

Juraj Dúbravka

4

Daniel Compel

4

Casey Ryan Mészáros

4

Matej Krajčírik

5

Kristián Kapec

5

Karin Novomeská

5

Michal Krajčírik

6

Miroslav Krupa

6

Juraj Oružinský

6

Pavol Loffay

7

Patrik Kuna

7

Adam Rajníček

7

Alex Matejov

8

Tomáš Lovčičan

8

Jerguš Rybianský

8

Sophia Valentová

9

Karol Paluska

9

Michaela Smidová

9

William Vanko

10

Dominik Petrek

10

Peter Samuel Zverka

11

Šimon Šalgovič

9. skupina

12

Lucia Ševčíková

5. skupina

tréner: Diviak

13

Jana Šošovičková

tréner: Perička

1

Marek Balko

14

Ema Walterová

1

Jonáš Ďurana

2

Oto Baranec

15

Lukáš Zumrík

2

Hana Horváthová

3

Alex Bartal

3

Katka Janíková

4

Richard Hasala

2. skupina

4

Nina Kubíková

5

Alžbeta Kapolková

tréner: Jozefek

5

Oliver Libich

6

Tobias Koronczi

1

Adam Badinka

6

Filip Magda

7

Andrej Linér

2

Matej Bidulský

7

Mária Mederlyová

8

Tobias Mojžiš

3

Jakub Blaho

8

Martina Šošovičková

9

Samuel Petruš

4

Jakub Orgoň

9

Maroš Volánek

10

Patrícia Rokošná

5

Patrik Orgoň

10

Antonín Zemek

11

Tomáš Svorad

6

Martin Rak

12

Filip Štelbaský

7

Jakub Rakovský

6. skupina

13

Matúš Tonhajzer

8

Lucia Strišková

tréner: Kuna

14

Theodor Valent

9

Igor Škreko

1

Jozef Benci

10

Adriana Vozárová

2

Martin Hamaš

10. skupina

3

Natália Havaldová

tréner: Benci

3. skupina

4

Matúš Krivošík

1

Michaela Búryová

tréner: Královič

5

Oliver Viktor Kuskov

2

Júlia Drobná

1

Samuel Babják

6

Šimon Libich

3

Michaela Hasalová

2

Stella Čarnecká

7

Artur Lopašovský

4

Marek Lovčičan

3

Silvia Fajtáková

8

Michal Maroši

5

Maxim Matejov

4

Timea Haásová

9

Richard Pisarčík

6

Timea Mojžišová

5

Samuel Havalda

10

Adam Vozár

7

Silvio Adam Petranský

6

Marek Tobias Janík

8

Jakub Karol Zverka

7

Gréta Kapolková

7. skupina

8

Teodor Malaschitz

tréner: Kopnická

9

Ela Romanová

1

Jaroslav Čertík

10

Lukáš Strapec

2

Veronika Dudoňová

3

Karin Kaufmanová

4

Monika Koscelníková

5

Matej Lanža

6

Tomáš Livňanský

7

Lucia Magdová

8

Tomáš Strapec

9

Slavomír Zaťko

10

Matej Zelenka

* v priebehu tábora nastali v jednotlivých skupinách presuny oboma smermi, často aj o viac skupín