4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


VÝSLEDKY DRUŽSTIEV
Družstvo: Účastníci: Prek.beh: Šach.ú: Sudoku: Petanque: St.tenis: Futbal: Turnaj: SPOLU: poradie:
CORGONI Jana Peričková 37.5 32.5 15 25 18 18 60 206 7.
Tomáš Padyšák
Slavomír Pagerka
Martin Gálik
Matúš Padyšák
Marcel Vereš
ERDŽIACI Juraj Šošovička 15 45 25 50 42 30 70 277 4.
Andrej Kováč
Martin Hurban
Martin Majtán
Lucia Jamrichová
CHESS AMATERS Tibor Čajka 30 32.5 45 45 54 42 30 278.5 3.
Veronika Brisudová
Lucia Kevická
Peter Diviak
Tomáš Sklárš
INTER LÚČNE KONÍKY Marián Harašta 45 40 50 35 48 54 50 322 1.
Dominik Csiba
Katarína Rožárová
Andrea Janúšková
Tomáš Škrabák
KOFOLA TEAM Juraj Harašta 37.5 25 35 30 30 36 40 233.5 6.
Michal Gono
Matej Šošovička
Helena Danišková
Peter Horoško
POBREŽNÁ HLIADKA Adam Kordoš 20 15 20 20 24 24 20 143 8.
Ľudovít Matejovič
Monika Nemečkayová
Martin Mudroch
Mária Rosinská
ROZMAČKNUTÉ KOBYLKY Andrej Solár 25 50 40 15 60 48 80 318 2.
Tomáš Peitl
Pavol Roháček
Michal Jozefek
Viktor Jamrich
TO NAJLEPŠIE, ČO DOMA MÁME Viktor Šebo 50 20 30 40 36 60 25 261 5.
Mojmír Paulička
Branislav Čmela
Marián Medlen
Rebeka Zanechalová