4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2019 - KAMEŇ - PAPIER - NOŽNICE

1

Pavol Loffay

2

2

 

0

 

Pavol Loffay

2

 

Šimon Libich

0

3

Hana Horváthová

0

 

4

Šimon Libich

2

 

Pavol Loffay

2

 

Michaela Búryová

1

5

Artur Lopašovský

1

 

 

6

Igor Škreko

2

 

 

 

Igor Škreko

1

 

 

Michaela Búryová

2

 

7

Lucia Strišková

0

 

 

 

 

Pavol Loffay

1

 

8

Michaela Búryová

2

 

Vladimír Bochnička

2

 

 

 

9

Kristián Kapec

2

 

 

10

 

0

 

 

 

 

 

Kristián Kapec

1

 

 

 

Oliver Michalička

2

 

 

11

Michal Krajčírik

0

 

 

 

12

Oliver Michalička

2

 

 

Oliver Michalička

0

 

 

 

Vladimír Bochnička

2

 

13

Šimon Choma

2

 

 

14

Martina Šošovičková

0

 

 

 

Šimon Choma

0

 

 

Vladimír Bochničková

2

 

15

Vladimír Bochnička

2

 

16

Jonáš Ďurana

1

 

 

 

 

Vladimír Bochnička

2

 

17

Martin Hamaš

2

 

 

Samuel Havalda

0

 

18

 

0

 

 

 

Martin Hamaš

2

 

 

 

Maroš Volánek

0

 

 

19

Samuel Červeň

0

 

 

 

20

Maroš Volánek

2

 

Martin Hamaš

2

 

 

 

Silvia Fajtáková

0

 

 

21

Martin Gӧllner

0

 

 

 

 

22

Michal Kostelník

2

 

 

 

 

 

Michal Kostelník

1

 

 

 

 

Silvia Fajtáková

2

 

 

 

23

Lucia Magdová

0

 

 

 

 

 

24

Silvia Fajtáková

2

 

 

 

 

 

 

Martin Hamaš

1

 

25

Samuel Havalda

2

 

 

Samuel Havalda

2

 

26

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Havalda

2

 

 

 

 

Adriana Vozárová

0

 

 

 

27

Adriana Vozárová

2

 

 

 

28

Petra Kapičáková

0

 

 

Samuel Havalda

2

 

 

 

Ondrej Vadila

0

 

29

Ondrej Vadila

2

 

 

30

Gréta Kapolková

0

 

 

 

Ondrej Vadila

2

 

 

Adam Vozár

1

 

31

Michal Livňanský

1

 

32

Adam Vozár

2

 

 

 

 

Vladimír Bochnička

2

 

33

David Petrek

2

 

 

Tomáš Kossuth

1

 

34

 

0

 

 

 

David Petrek

0

 

 

 

Marko Kostelník

2

 

 

35

Marko Kostelník

2

 

 

 

36

Adela Zetocha

1

 

Marko Kostelník

0

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

37

Michal Maroši

0

 

 

 

 

38

Matej Krajčírik

2

 

 

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

 

 

Alex Bartal

0

 

 

 

39

Stella Čarnecká

0

 

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

40

Alex Bartal

2

 

Filip Štelbaský

0

 

 

 

 

 

 

41

Martin Šándor

2

 

 

 

 

42

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Martin Šándor

0

 

 

 

 

 

Simona Bochničková

2

 

 

 

 

 

43

Lenka Bidulská

1

 

 

 

 

 

 

44

Simona Bochničková

2

 

 

Simona Bochničková

0

 

 

 

 

 

Filip Štelbaský

2

 

 

 

45

Ľubana Holeštiaková

1

 

 

 

 

46

Filip Štelbaský

2

 

 

 

 

 

Filip Štelbaský

2

 

 

 

 

Sofia Plachetková

0

 

 

 

 

47

Sofia Plachetková

2

 

 

 

 

48

Jana Jankechová

1

 

 

 

 

 

 

Matej Krajčírik

0

 

 

49

Tomáš Lovčičan

2

 

 

Tomáš Kossuth

2

 

 

 

50

 

0

 

 

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

Jonatán Drobný

0

 

 

51

Šimon Šalgovič

0

 

 

 

52

Jonatán Drobný

2

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

Jerguš Rybiansky

1

 

 

53

Adam Biskupič

0

 

 

 

finále

 

54

Peter Samuel Zverka

2

 

 

 

Vladimír Bochnička

2

 

Peter Samuel Zverka

0

 

 

Tomáš Béreš

0

 

Jerguš Rybiansky

2

 

 

 

55

Jerguš Rybiansky

2

 

 

 

 

 

56

Teodor Malaschitz

0

 

 

 

o 3.miesto

 

 

 

Tomáš Lovčičan

0

Tomáš Kossuth

2

57

Tomáš Kossuth

2

 

 

Tomáš Kossuth

2

Timur Smaho

0

58

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Kossuth

2

 

 

 

 

Dominik Petrek

0

 

 

Por.

Meno a priezvisko

 

59

Dominik Petrek

2

 

 

1.

Vladimír Bochnička

 

60

Marek Ďurovka

0

 

 

Tomáš Kossuth

2

2.

Tomáš Béreš

 

 

 

Robert Bajnok

0

3.

Tomáš Kossuth

 

61

Jozef Benci

2

 

4.

Timur Smaho

 

62

Janka Červeňová

1

 

5.-8.

Dávid Eliáš

 

 

Jozef Benci

0

5.-8.

Samuel Havalda

 

 

Robert Bajnok

2

5.-8.

Natália Havaldová

 

63

Robert Bajnok

2

5.-8.

Matej Krajčírik

 

64

Lívia Cukerová

0

 

 

 

 

 

65

Karol Kostelanský

2

 

66

 

0

 

 

Karol Kostelanský

1

 

 

Timur Smaho

2

 

67

Miriam Miková

1

 

 

68

Timur Smaho

2

 

Timur Smaho

2

 

 

Jiří Koška

0

 

69

Matúš Krivošík

2

 

 

 

70

Samuel Petruš

0

 

 

 

 

Matúš Krivošík

0

 

 

 

Jiří Koška

2

 

 

71

Martina Krahulcová

1

 

 

 

 

Timur Smaho

2

 

72

Jiří Koška

2

 

Adam Cedzo

1

 

 

 

 

73

Adam Cedzo

2

 

 

 

74

 

0

 

 

 

 

 

 

Adam Cedzo

2

 

 

 

 

Magdaléna Mrmusová

0

 

 

 

75

Slavomír Zaťko

0

 

 

 

 

76

Magdaléna Mrmusová

2

 

 

Adam Cedzo

2

 

 

 

 

Sophia Valentová

0

 

 

77

Karol Paluska

2

 

 

 

78

Jakub Šošovička

1

 

 

 

 

Karol Paluska

1

 

 

 

Sophia Valentová

2

 

 

 

79

Marek Tobias Janík

0

 

 

Timur Smaho

2

 

80

Sophia Valentová

2

 

 

Natália Havaldová

1

 

 

 

 

81

Boris Trnka

2

 

 

 

82

 

0

 

 

 

 

Boris Trnka

0

 

 

 

 

Natália Havaldová

2

 

 

 

83

Patrik Kuna

0

 

 

 

 

84

Natália Havaldová

2

 

Natália Havaldová

2

 

 

 

 

David Juračák

1

 

 

 

85

David Juračák

2

 

 

 

 

 

86

Jaroslav Čertík

0

 

 

 

 

 

 

David Juračák

2

 

 

 

 

 

Filip Magda

1

 

 

 

 

87

Filip Magda

2

 

 

 

 

 

 

88

Veronika Dudoňová

1

 

 

 

 

 

 

 

Natália Havaldová

2

 

 

89

Ema Walterová

2

 

 

Matej Bidulský

1

 

 

90

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Walterová

2

 

 

 

 

 

Daniela Ďatelová

0

 

 

 

 

91

Alžbeta Kapolková

0

 

 

 

 

92

Daniela Ďatelová

2

 

 

Ema Walterová

1

 

 

 

 

Matej Bidulský

2

 

 

93

Daniel Compel

1

 

 

 

94

Matej Bidulský

2

 

 

 

 

Matej Bidulský

2

 

 

 

Adrian Zetocha

0

 

 

95

Lukáš Strapec

0

 

 

96

Adrian Zetocha

2

 

 

Timur Smaho

1

 

 

Tomáš Béreš

2

 

97

Jana Šošovičková

2

 

98

 

0

 

 

Jana Šošovičková

2

 

 

Nina Holeštiaková

1

 

99

Nina Holeštiaková

2

 

 

100

Krištof Višváder

1

 

Jana Šošovičková

2

 

 

Maxim Matejov

0

 

101

Maxim Matejov

2

 

 

 

102

Timea Haásová

1

 

 

 

 

Maxim Matejov

2

 

 

 

Oliver Libich

0

 

 

103

Oliver Libich

2

 

 

 

 

Jana Šošovičková

1

 

104

Branislav Vanga

1

 

Dávid Eliáš

2

 

 

 

 

105

Alex Matejov

2

 

 

 

106

 

0

 

 

 

 

 

 

Alex Matejov

2

 

 

 

 

Juraj Dúbravka

1

 

 

 

107

Karol Borsík

0

 

 

 

 

108

Juraj Dúbravka

2

 

 

Alex Matejov

0

 

 

 

 

Dávid Eliáš

2

 

 

109

Matej Lanža

2

 

 

 

110

Alex Krivda

1

 

 

 

 

Matej Lanža

0

 

 

 

Dávid Eliáš

2

 

 

111

Oliver Viktor Kuskov

0

 

 

Dávid Eliáš

0

112

Dávid Eliáš

2

 

 

Tomáš Béreš

2

 

113

Nikolas Náter

2

 

114

 

0

 

 

Nikolas Náter

0

 

 

Nina Kubíková

2

 

Nasadení hráči:

115

Tomáš Strapec

1

 

 

1.

Pavol Loffay

116

Nina Kubíková

2

 

Nina Kubíková

0

 

2.

Karol Kostelanský

 

Tomáš Béreš

2

 

3.

David Petrek

117

Tomáš Béreš

2

 

 

 

4.

Jana Šošovičková

118

 

0

 

 

 

5.

Tomáš Lovčičan

 

Tomáš Béreš

2

 

 

6.

Nikolas Náter

 

Barbora Paverová

1

 

 

7.

Boris Trnka

119

Romana Enya Libichová

0

 

 

 

 

8.

Martin Hamaš

120

Barbora Paverová

2

 

 

 

9.

Adam Cedzo

 

 

Tomáš Béreš

2

10.

Katka Janíková

121

Katka Janíková

2

 

 

Natália Ivanecká

0

11.

Ema Walterová

122

 

0

 

 

 

 

 

12.

Alex Matejov

 

Katka Janíková

1

 

 

13.

Martin Šándor

 

Adam Badinka

2

 

 

14.

Samuel Havalda

123

Daniel Chlpek

0

 

 

15.

Kristián Kapec

124

Adam Badinka

2

 

 

Adam Badinka

0

16.

Tomáš Kossuth

 

 

Natália Ivanecká

2

17.

Toméš Béreš

125

Ján Starovič

2

 

126

Ľubor Čirský

1

 

 

Ján Starovič

0

 

Natália Ivanecká

2

127

Natália Ivanecká

2

128

Marek Lovčičan

1