4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2017 - PREKÁŽKOVÝ BEH

Por.

Družstvo

Čas [s]

1.

Mirove ananásy

713,00

2.

Easy Hard

716,00

3.

Kolotočári

722,00

4.

Lietajúce prasatá

737,00

5.

Šachoví hackeri

747,00

6.

Požiarny poplach

749,00

7.

Strelci štastia

752,00

8.

Tyrkysové bambusy

790,00

9.

Šachové bunky

812,00

10.

Kovoví gladiátori

816,00

Por.

Účastník

Čas [s]

Bonus [s]

Celkový čas [s]

Družstvo

1.

Tomáš Ganz

45

2

43,00

Easy Hard

2.

Miroslav Macko

44

0

44,00

Šachové bunky

3. - 4.

Matúš Valovič

45

0

45,00

Kolotočári

3. - 4.

Adam Cedzo

49

4

45,00

Požiarny poplach

5. - 6.

Martin Starovič

47

0

47,00

Šachoví hackeri

5. - 6.

Jakub Ferenčák

51

4

47,00

Kovoví gladiátori

7. - 12.

Ondrej Franko

50

2

48,00

Lietajúce prasatá

7. - 12.

Jakub Zahorček

54

6

48,00

Mirove ananásy

7. - 12.

Daniela Ďatelová

50

2

48,00

Mirove ananásy

7. - 12.

Nikolas Náter

48

0

48,00

Strelci šťastia

7. - 12.

Annamária Huttová

50

2

48,00

Easy Hard

7. - 12.

Martin Šándor

52

4

48,00

Požiarny poplach

13. - 15.

Michal Valigurský

51

2

49,00

Kovoví gladiátori

13. - 15.

Karolína Cabadajová

51

2

49,00

Šachové bunky

13. - 15.

Daniel Chlpek

49

0

49,00

Požiarny poplach

16. - 17.

Václav Švarc

50

0

50,00

Kovoví gladiátori

16. - 17.

Martin Solčan

52

2

50,00

Tyrkysové bambusy

18.

Samir Sahidi

53

2

51,00

Easy Hard

19. - 21.

Adam Valašťan

54

2

52,00

Mirove ananásy

19. - 21.

Stela Simonová

54

2

52,00

Mirove ananásy

19. - 21.

Ondrej Vadila

52

0

52,00

Strelci šťastia

22. - 26.

Daniel Švrček

53

0

53,00

Kolotočári

22. - 26.

Dávid Gžib

55

2

53,00

Lietajúce prasatá

22. - 26.

Marian Tarageľ

55

2

53,00

Lietajúce prasatá

22. - 26.

Tibor Mátis

53

0

53,00

Mirove ananásy

22. - 26.

Šimon Húdek

55

2

53,00

Požiarny poplach

27. - 29.

Adrian Gyerpál

52

-2

54,00

Šachoví hackeri

27. - 29.

Dominika Ferková

56

2

54,00

Kovoví gladiátori

27. - 29.

Adriana Vozárová

54

0

54,00

Šachové bunky

30. - 34.

Martin Popovič

54

4

55,00

Kolotočári

30. - 34.

Simona Koreňová

55

0

55,00

Lietajúce prasatá

30. - 34.

Martina Hlavinová

59

4

55,00

Lietajúce prasatá

30. - 34.

Martin Hrdlička

57

2

55,00

Lietajúce prasatá

30. - 34.

Martina Tarageľová

57

2

55,00

Easy Hard

35. - 39.

Jakub Lukáč

58

2

56,00

Kolotočári

35. - 39.

Šimon Rybka

56

0

56,00

Kolotočári

35. - 39.

Adrian Zetocha

60

4

56,00

Šachoví hackeri

35. - 39.

Lukáš Zumrík

56

0

56,00

Lietajúce prasatá

35. - 39.

Katka Janíková

58

2

56,00

Strelci šťastia

40. - 43.

Patrik Orgoň

55

-2

57,00

Kolotočári

40. - 43.

Lívia Bajzová

55

-2

57,00

Šachoví hackeri

40. - 43.

Linda Vojtková

59

2

57,00

Šachové bunky

40. - 43.

Matúš Mindek

57

0

57,00

Tyrkysové bambusy

44.

Tamara Pavellová

60

2

58,00

Strelci šťastia

45. - 50.

Dominik Petrek

61

2

59,00

Šachoví hackeri

45. - 50.

Natália Ivanecká

59

0

59,00

Šachoví hackeri

45. - 50.

Jerguš Rybiansky

61

2

59,00

Šachoví hackeri

45. - 50.

Jakub Orgoň

63

4

59,00

Šachoví hackeri

45. - 50.

Nina Kubíková

63

4

59,00

Mirove ananásy

45. - 50.

Gréta Kapolková

61

2

59,00

Požiarny poplach

51. - 55.

Marek Ganz

62

2

60,00

Mirove ananásy

51. - 55.

Tomáš Kossuth

60

0

60,00

Easy Hard

51. - 55.

Martina Krahulcová

62

2

60,00

Easy Hard

51. - 55.

Vladimír Bochnička

62

2

60,00

Tyrkysové bambusy

51. - 55.

Michal Ciglian

62

2

60,00

Požiarny poplach

56. - 59.

Maroš Adamec

61

0

61,00

Kolotočári

56. - 59.

Nina Čírska

61

0

61,00

Easy Hard

56. - 59.

Dominika Tomčíková

63

2

61,00

Tyrkysové bambusy

56. - 59.

Stella Čarnecká

61

0

61,00

Požiarny poplach

60. - 62.

Ema Walterová

60

-2

62,00

Kolotočári

60. - 62.

Karol Paluska

64

2

62,00

Easy Hard

60. - 62.

Jakub Úlehla

66

4

62,00

Šachové bunky

63. - 65.

Michal Krajčírik

65

2

63,00

Kolotočári

63. - 65.

Daniel Compel

63

0

63,00

Tyrkysové bambusy

63. - 65.

Adam Vozár

65

2

63,00

Tyrkysové bambusy

66. - 68.

Jakub Rakovský

64

0

64,00

Strelci šťastia

66. - 68.

Šimon Šalgovič

66

2

64,00

Šachové bunky

66. - 68.

Simona Bochničková

66

2

64,00

Požiarny poplach

69. - 76

Andrej Sitár

69

4

65,00

Lietajúce prasatá

69. - 76

Lukáš Kossuth

67

2

65,00

Lietajúce prasatá

69. - 76

Oliver Michalička

69

4

65,00

Kovoví gladiátori

69. - 76

Maroš Volánek

65

0

65,00

Mirove ananásy

69. - 76

Hana Horváthová

65

0

65,00

Mirove ananásy

69. - 76

Karolína Harajová

65

0

65,00

Easy Hard

69. - 76

Marek Tobias Janík

67

2

65,00

Tyrkysové bambusy

69. - 76

Natália Havaldová

67

2

65,00

Požiarny poplach

77. - 80.

Matej Elbek Musaev

66

0

66,00

Kolotočári

77. - 80.

Adela Zetocha

70

4

66,00

Kovoví gladiátori

77. - 80.

Sear Sahidi

66

0

66,00

Strelci šťastia

77. - 80.

Mikuláš Gärtner

64

-2

66,00

Tyrkysové bambusy

81. - 82.

Oliver Graus

67

0

67,00

Šachoví hackeri

81. - 82.

Jana Šošovičková

71

4

67,00

Šachové bunky

83. - 84.

Barbora Obročníková

68

0

68,00

Mirove ananásy

83. - 84.

Patrik Kuna

70

2

68,00

Šachové bunky

85.

Branislav Balušík

73

4

69,00

Strelci šťastia

86. - 87.

Michal Valko

70

0

70,00

Strelci šťastia

86. - 87.

Marek Zumrík

74

4

70,00

Tyrkysové bambusy

88. - 89.

Filip Neumann

75

4

71,00

Strelci šťastia

88. - 89.

Krištof Višváder

71

0

71,00

Šachové bunky

90. - 91.

Juraj Dúbravka

74

2

72,00

Kolotočári

90. - 91.

Matej Zajac

76

4

72,00

Strelci šťastia

92. - 94.

Miroslav Krupa

73

0

73,00

Kovoví gladiátori

92. - 94.

Viktória Obročníková

75

2

73,00

Kovoví gladiátori

92. - 94.

Matej Krajčírik

73

0

73,00

Easy Hard

95. - 96.

Martin Hamaš

77

2

75,00

Kovoví gladiátori

95. - 96.

Boris Trnka

77

2

75,00

Tyrkysové bambusy

97.

Martin Haraj

77

0

77,00

Strelci šťastia

98. - 99.

Silvia Fajtáková

78

0

78,00

Kovoví gladiátori

98. - 99.

Emma Miklášová

80

2

78,00

Požiarny poplach

100. - 102.

Ema Čermáková

80

0

80,00

Šachoví hackeri

100. - 102.

Shabir Sahidi

82

2

80,00

Lietajúce prasatá

100. - 102.

Monika Klimková

82

2

80,00

Kovoví gladiátori

103. - 105.

Jaroslav Čertík

79

-2

81,00

Kolotočári

103. - 105.

Jessica Gregušová

87

6

81,00

Mirove ananásy

103. - 105.

Kamil Belica

85

4

81,00

Požiarny poplach

106.

Michal Maroši

82

0

82,00

Easy Hard

107.

Matej Lanža

84

0

84,00

Šachové bunky

108.

Dávid Eliáš

90

2

88,00

Šachoví hackeri

109.

Silvia Grausová

89

-2

91,00

Lietajúce prasatá

110.

Filip Štelbaský

93

0

93,00

Šachové bunky

111.

Timea Haásová

103

4

99,00

Šachové bunky

112.

Matúš Sobinovský

112

6

106,00

Kovoví gladiátori