4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Prvá časť fotografií z Koníka: FB konto KŠN Bratislava

Druhá časť fotografií z Koníka: FB konto KŠN Bratislava

Tretia časť fotografií z Koníka: FB konto KŠN Bratislava