4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2021 - KAMEŇ - PAPIER - NOŽNICE

1

Jakub Orgoň

2

2

 

 

 

Jakub Orgoň

1

 

Theodor Valent

2

3

Šimon Šotník

1

 

4

Theodor Valent

2

 

Theodor Valent

0

 

Martin Hamaš

2

5

Martin Hamaš

2

 

 

6

 

 

 

 

 

Martin Hamaš

2

 

 

Šimon Šalgovič

0

 

7

Michaela Hasalová

0

 

 

 

 

Martin Hamaš

0

 

8

Šimon Šalgovič

2

 

Adam Cedzo

2

 

 

 

9

Adam Vozár

2

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Adam Vozár

2

 

 

 

Júlia Drobná

1

 

 

11

Júlia Drobná

2

 

 

 

12

Elena Jursová

1

 

 

Adam Vozár

1

 

 

 

Adam Cedzo

2

 

13

Adam Cedzo

2

 

 

14

Tomáš Strapec

0

 

 

 

Adam Cedzo

2

 

 

Marek Tobias Janík

0

 

15

Sebastian Pauko

1

 

16

Marek Tobias Janík

2

 

 

 

 

Adam Cedzo

2

 

17

Daniel Compel

2

 

 

Jonatán Drobný

0

 

18

 

 

 

 

 

Daniel Compel

1

 

 

 

Jakub Užík

2

 

 

19

Samuel Babják

0

 

 

 

20

Jakub Užík

2

 

Jakub Užík

1

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

21

Karol Paluska

2

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

Karol Paluska

1

 

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

 

23

Juraj Jursa

1

 

 

 

 

 

24

Matej Krajčírik

2

 

 

 

 

 

 

Matej Krajčírik

0

 

25

Karin Novomeská

2

 

 

Jonatán Drobný

2

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Novomeská

1

 

 

 

 

Marek Ďurovka

2

 

 

 

27

Gréta Kapolková

0

 

 

 

28

Marek Ďurovka

2

 

 

Marek Ďurovka

0

 

 

 

Jonatán Drobný

2

 

29

Dominik Petrek

0

 

 

30

Ela Romanová

2

 

 

 

Ela Romanová

0

 

 

Jonatán Drobný

2

 

31

Jonatán Drobný

2

 

32

Martina Krahulcová

0

 

 

 

 

Adam Cedzo

2

33

Matúš Krivošík

2

 

 

Martina Šošovičková

1

34

 

 

 

 

Matúš Krivošík

2

 

 

Peter Janoška

1

 

35

Michaela Smidová

0

 

 

36

Peter Janoška

2

 

Matúš Krivošík

1

 

 

Nina Kubíková

2

 

37

Nina Kubíková

2

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

Nina Kubíková

2

 

 

 

Michal Krajčírik

0

 

 

39

Oliver Libich

1

 

 

 

 

Nina Kubíková

0

 

40

Michal Krajčírik

2

 

Pavol Loffay

2

 

 

 

 

41

Pavol Loffay

2

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Loffay

2

 

 

 

 

Karin Kaufmanová

1

 

 

 

 

43

Karin Kaufmanová

2

 

 

 

 

 

44

Lucia Strišková

0

 

 

Pavol Loffay

2

 

 

 

 

Miriam Miková

1

 

 

45

Veronika Dudoňová

2

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

Veronika Dudoňová

0

 

 

 

Miriam Miková

2

 

 

 

47

Jerguš Rybianský

1

 

 

 

48

Miriam Miková

2

 

 

 

 

 

Pavol Loffay

0

 

49

Ema Walterová

2

 

 

Martina Šošovičková

2

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Ema Walterová

0

 

 

 

Stella Čarnecká

2

 

 

51

William Vanko

0

 

 

 

52

Stella Čarnecká

2

 

Stella Čarnecká

1

 

 

 

Kristián Kapec

2

 

 

53

Kristián Kapec

2

 

 

 

finále

 

54

 

 

 

 

 

Adam Cedzo

2

 

Kristián Kapec

2

 

 

Martin Rak

1

 

Jana Šošovičková

0

 

 

 

55

Lucia Magdová

0

 

 

 

 

 

56

Jana Šošovičková

2

 

 

 

o 3.miesto

 

 

 

Kristián Kapec

1

Martina Šošovičková

0

57

Martina Šošovičková

2

 

 

Martina Šošovičková

2

Alex Bartal

2

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Šošovičková

2

 

 

 

 

Hana Horváthová

1

 

 

Por.

Meno a priezvisko

 

59

Hana Horváthová

2

 

 

1.

Adam Cedzo

 

60

Daniela Ďatelová

0

 

 

Martina Šošovičková

2

2.

Martin Rak

 

 

 

Samuel Havalda

1

3.

Alex Bartal

 

61

Samuel Havalda

2

 

4.

Martina Šošovičková

 

62

 

 

 

5.-8.

Jonatán Drobný

 

 

Samuel Havalda

2

5.-8.

Pavol Loffay

 

 

Daniel Šuch

1

5.-8.

Patrik Orgoň

 

63

Artur Lopašovský

0

5.-8.

Sophia Valentová

 

64

Daniel Šuch

2

 

 

 

 

 

65

Matej Bidulský

2

 

66

 

 

 

 

Matej Bidulský

2

 

 

Aurel Pápay

0

 

67

Matej Lanža

1

 

 

68

Aurel Pápay

2

 

Matej Bidulský

2

 

 

Matúš Parák

1

 

69

Simona Szotkovská

1

 

 

 

70

Eva Polačková

2

 

 

 

 

Eva Polačková

0

 

 

 

Matúš Parák

2

 

 

71

Matúš Parák

2

 

 

 

 

Matej Bidulský

0

 

72

Juraj Oružinský

0

 

Patrik Orgoň

2

 

 

 

 

73

Casey Ryan Mészáros

2

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

Casey Ryan Mészáros

0

 

 

 

 

Patrik Orgoň

2

 

 

 

75

Monika Koscelníková

1

 

 

 

 

76

Patrik Orgoň

2

 

 

Patrik Orgoň

2

 

 

 

 

Oto Baranec

0

 

 

77

Oto Baranec

2

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

Oto Baranec

2

 

 

 

Daniel Šuch

0

 

 

 

79

Daniel Šuch

2

 

 

Patrik Orgoň

1

 

80

Lucia Ševčíková

0

 

 

Martin Rak

2

 

 

 

 

81

Martin Rak

2

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

Martin Rak

2

 

 

 

 

Jozef Benci

0

 

 

 

83

Alžbeta Kapolková

1

 

 

 

 

84

Jozef Benci

2

 

Martin Rak

2

 

 

 

 

Igor Škreko

0

 

 

 

85

Michaela Búryová

1

 

 

 

 

 

86

Michal Maroši

2

 

 

 

 

 

 

Michal Maroši

0

 

 

 

 

 

Igor Škreko

2

 

 

 

 

87

Michal Gajdúšek

0

 

 

 

 

 

 

88

Igor Škreko

2

 

 

 

 

 

 

 

Martin Rak

2

 

 

89

Andrej Líner

2

 

 

Adriana Vozárová

0

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Líner

0

 

 

 

 

 

Adriana Vozárová

2

 

 

 

 

91

Tomáš Livňanský

1

 

 

 

 

92

Adriana Vozárová

2

 

 

Adriana Vozárová

2

 

 

 

 

Katka Janíková

0

 

 

93

Slavomír Zaťko

0

 

 

 

94

Katka Janíková

2

 

 

 

 

Katka Janíková

2

 

 

 

Filip Magda

1

 

 

95

Filip Magda

2

 

 

96

David Juračák

1

 

 

Martin Rak

2

 

 

Alex Bartal

0

 

97

Alex Bartal

2

 

98

 

 

 

 

Alex Bartal

2

 

 

Matej Adam

0

 

99

Matej Adam

2

 

 

100

Matej Vaško

1

 

Alex Bartal

2

 

 

Natália Szotkovská

1

 

101

Lukáš Strapec

1

 

 

 

102

Natália Szotkovská

2

 

 

 

 

Natália Szotkovská

2

 

 

 

Jaroslav Čertík

1

 

 

103

Šimon Kačeriak

1

 

 

 

 

Alex Bartal

2

 

104

Jaroslav Čertík

2

 

Šimon Libich

1

 

 

 

 

105

Šimon Libich

2

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

Šimon Libich

2

 

 

 

 

Richard Pisarčík

0

 

 

 

107

Richard Pisarčík

2

 

 

 

 

108

Richard Hasala

1

 

 

Šimon Libich

2

 

 

 

 

Simona Bochničková

0

 

 

109

Simona Bochničková

2

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

Simona Bochničková

2

 

 

 

Matúš Tonhajzer

0

 

 

111

Matúš Tonhajzer

2

 

 

Alex Bartal

2

112

Timon Trubini

0

 

 

Sophia Valentová

0

 

113

Patrik Kuna

2

 

114

 

 

 

 

Patrik Kuna

0

 

 

Michal Livňanský

2

 

115

Nina Haásová

0

 

 

116

Michal Livňanský

2

 

Michal Livňanský

0

 

 

Sophia Valentová

2

 

117

Jonáš Ďurana

2

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

Jonáš Ďurana

0

 

 

 

Sophia Valentová

2

 

 

119

Antonín Zemek

0

 

 

 

 

120

Sophia Valentová

2

 

 

 

 

 

Sophia Valentová

2

121

Vladimír Bochnička

1

 

 

Vladimír Bochnička

0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bochnička

2

 

 

 

Timea Haásová

0

 

 

123

Oliver Viktor Kuskov

0

 

 

124

Timea Haásová

2

 

 

Vladimír Bochnička

2

 

 

Teodor Malaschitz

1

125

Dávid Eliáš

2

 

126

Tomáš Lovčičan

0

 

 

Dávid Eliáš

1

 

Teodor Malaschitz

2

127

Jakub Blaho

1

128

Teodor Malaschitz

2