4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2017 - RIEŠITEĽSKÁ SÚŤAŽ

Por.

Účastník

Body

Čas

1.

Jakub Šošovička

47

0:41

2.

Martin Šándor

39

0:38

3.

Miroslav Macko

38

1:00

4.

Dominika Ferková

37

1:00

5.

David Gžib

36

1:00

6.

Vladimír Bochnička

35

0:22

7.

Samir Sahidi

34

0:24

8.

Miroslav Krupa

34

0:39

9.

Simona Koreňová

34

0:42

10.

Adrian Gyerpál

31

0:58

11.

Emma Miklášová

29

0:28

12.-13.

Ondrej Franko

29

0:57

12.-13.

Tibor Mátis

29

0:57

14.

Martina Tarageľová

28

0:28

15.

Marek Ganz

28

0:57

16.

Michal Valigurský

27

0:45

17.

Martin Hrdlička

27

0:58

18.

Šimon Rybka

27

1:00

19.

Jakub Rakovský

26

0:30

20.

Matúš Valovič

26

0:43

21.-26.

Daniel Chlpek

26

1:00

21.-26.

Patrik Kuna

26

1:00

21.-26.

Filip Neumann

26

1:00

21.-26.

Martin Solčan

26

1:00

21.-26.

Martin Starovič

26

1:00

21.-26.

Adrian Zetocha

26

1:00

27.

Marián Tarageľ

25

0:49

28.

Dominika Tomčíková

25

1:00

29.

Martin Popovič

24

0:57

30.

Ondrej Vadila

24

0:59

31.

Daniela Ďatelová

24

1:00

32.

Jakub Ferenčák

23

0:43

33.-34.

Kamil Belica

23

1:00

33.-34.

Šimon Šalgovič

23

1:00

35.

Adam Cedzo

22

0:43

36.-37.

Tomáš Ganz

21

0:30

36.-37.

Marek Tobias Janík

21

0:30

38.

Silvia Fajtáková

21

0:43

39.

Adela Zetocha

21

0:54

40.-44.

Martina Hlavinová

21

1:00

40.-44.

Šimon Húdek

21

1:00

40.-44.

Stela Simonová

21

1:00

40.-44.

Michal Valko

21

1:00

40.-44.

Linda Vojtková

21

1:00

45.

Stella Čarnecká

20

0:31

46.

Mikuláš Gärtner

20

0:32

47.

Nina Kubíková

20

0:49

48.

Simona Bochničková

20

1:00

49.

Katka Janíková

19

0:47

50.

Matúš Mindek

19

0:50

51.

Adriana Vozárová

19

0:54

52.

Daniel Compel

18

0:55

53.

Maroš Volánek

17

0:50

54.

Samuel Havalda

17

0:55

55.-56.

Tomáš Starovič

17

1:00

55.-56.

Marek Zumrík

17

1:00

57.

Jana Šošovičková

16

0:29

58.

Boris Trnka

16

0:40

59.

Jakub Zahorček

16

0:43

60.

Michal Krajčírik

16

0:44

61.

Karolína Harajová

16

0:55

62.

Jakub Lukáč

16

0:56

63.

Michal Ciglian

15

0:33

64.

Jakub Orgoň

15

0:35

65.

Dominik Petrek

15

0:46

66.

Lukáš Zumrík

14

0:22

67.

Jakub Weis

14

0:29

68.

Karol Paluska

14

0:47

69.

Daniel Švrček

14

0:56

70.

Dávid Eliáš

13

0:59

71.

Annamária Huttová

13

1:00

72.

Michal Maroši

12

0:27

73.

Adam Valašťan

12

0:32

74.

Ema Walterová

12

0:40

75.

Ján Horváth

12

0:49

76.

Matej Elbek Musaev

12

1:00

77.

Barbora Obročníková

11

0:30

78.

Patrik Orgoň

11

0:33

79.

Krištof Višváder

11

0:49

80.-81.

Jerguš Rybiansky

10

0:30

80.-81.

Václav Švarc

10

0:30

82.

Oliver Michalička

10

0:48

83.

Viktória Obročníková

10

0:50

84.

Adam Vozár

10

0:55

85.

Maroš Adamec

9

0:25

86.

Nina Čirská

9

0:30

87.

Timea Haásová

9

1:00

88.

Martina Šošovičková

8

0:50

89.

Gréta Kapolková

7

0:30

90.

Hana Horváthová

7

0:55

91.

Natália Havaldová

7

1:00

92.

Branislav Balušík

6

0:49

93.

Matej Krajčírik

5

0:23

94.

Karolína Cabadajová

5

0:30

95.

Nikolas Náter

5

0:38

96.

Martina Krahulcová

5

0:47

97.

Matej Zajac

4

0:20

98.

Sear Sahidi

4

0:24

99.

Andrej Sitár

4

0:25

100.

Ema Čermáková

4

0:30

101.

Lukáš Kossuth

3

0:26

102.

Matej Lanža

3

0:30

103.

Jaroslav Čertík

3

0:36

104.

Filip Štelbaský

2

0:24

105.

Martin Hamaš

2

0:41

106.

Shabir Sahidi

1

0:24

107.

Oliver Graus

1

0:33

108.

Silvia Grausová

1

0:34

109.

Juraj Dúbravka

1

0:38

110.

Martin Haraj

1

0:47

111.

Matúš Sobinovský

0

0:10