4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


TURNAJ V SUDOKU
Základná skupina
Por. Družstvo Body Pomocné
body
I.-III. Artmedia 6
I.-III. Chodiace lexikóny 6
I.-III. Piráti z Karibiku 6
4. Kamikadze 5 16
5. Kamene 5 13
6. Dotieravé pásovnice 5 6
7. Válečníci z Katanu 4
O poradí na 4.-6.mieste rozhodli pomocné body za úlohu číslo 6. Za správne doplnené 
číslo bol pripočítaný 1 bod, za nesprávne doplnené číslo bol odpočítaný 1 bod.
Družstvá na 1.-3.mieste sa zúčastnia finálového rozstrelu.
Finále
Por. Družstvo Body Pomocné
body
I. Artmedia 2/2 13min
II. Chodiace lexikóny 2/2 21min
III. Piráti z Karibiku 1/2 30min