4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2021 - TRÉNINGOVÉ SKUPINY

1. skupina

4. skupina

7. skupina

tréner: GM Jerguš Pecháč

tréner: Martin Kuna

tréner: Henrieta Kopnická

1

Vladimír Bochnička

1

Jozef Benci

1

Jaroslav Čertík

2

Daniel Compel

2

Daniela Ďatelová

2

Elena Jursová

3

Dávid Eliáš

3

Samuel Havalda

3

Šimon Kačeriak

4

Marek Tobias Janík

4

Hana Horváthová

4

Karin Kaufmanová

5

Kristián Kapec

5

Gréta Kapolková

5

Matej Lanža

6

Patrik Kuna

6

Oliver Libich

6

Lucia Magdová

7

Tomáš Lovčičan

7

Filip Magda

7

Tomáš Strapec

8

Karol Paluska

8

Teodor Malaschitz

8

Šimon Šotník

9

Dominik Petrek

9

Juraj Oružinský

9

Matúš Tonhajzer

10

Lukáš Strapec

10

Jerguš Rybianský

10

Sophia Valentová

11

Lucia Strišková

11

Adam Vozár

12

Šimon Šalgovič

12

Antonín Zemek

8. skupina

13

Lucia Ševčíková

tréner: Rudolf Benci

14

Igor Škreko

5. skupina

1

Oto Baranec

15

Jana Šošovičková

tréner: Tomáš Perička

2

Jonatán Drobný

16

Ema Walterová

1

Veronika Dudoňová

3

Nina Haásová

2

Martin Hamaš

4

Matej Krajčírik

2. skupina

3

Katka Janíková

5

Michal Krajčírik

tréner: Michal Jozefek

4

Martina Krahulcová

6

Matúš Krivošík

1

Matej Bidulský

5

Oliver Viktor Kuskov

7

Pavol Loffay

2

Jakub Blaho

6

Šimon Libich

8

Matúš Parák

3

Simona Bochničková

7

Artur Lopašovský

9

William Vanko

4

Adam Cedzo

8

Michal Maroši

10

Slavomír Zaťko

5

Jonáš Ďurana

6

Marek Ďurovka

6. skupina

9. skupina

7

Timea Haásová

tréner: Matej Čertík

tréner: R.Diviak, L.Bidulská

8

David Juračák

1

Richard Hasala

1

Matej Adam

9

Martina Šošovičková

2

Juraj Jursa

2

Alex Bartal

10

Adriana Vozárová

3

Monika Koscelníková

3

Michaela Búryová

4

Michal Livňanský

4

Júlia Drobná

3. skupina

5

Tomáš Livňanský

5

Michal Gajdúšek

tréner: Martin Šándor

6

Richard Pisarčík

6

Michaela Hasalová

1

Samuel Babják

7

Eva Polačková

7

Peter Janoška

2

Stella Čarnecká

8

Timon Trubini

8

Alžbeta Kapolková

3

Nina Kubíková

9

Matej Vaško

9

Andrej Líner

4

Casey Ryan Mészáros

10

Sebastián Pauko

5

Miriam Miková

11

Aurel Pápay

6

Karin Novomeská

12

Natália Szotkovská

7

Jakub Orgoň

13

Simona Szotkovská

8

Patrik Orgoň

14

Branislav Šuch

9

Martin Rak

15

Daniel Šuch

10

Ela Romanová

16

Jakub Užík

11

Michaela Smidová

17

Theodor Valent

* v priebehu tábora nastali v jednotlivých skupinách presuny oboma smermi, často aj o viac skupín