4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


PREKÁŽKOVÝ BEH
Por. Družstvo Čas
1. Uragán  25 b.
2. KGB 22 b
3. 3-bit  19 b.
4. Betkini anjeli 16 b.
5. Tomášovi čerti  13 b.
6. Predátori 10 b.
7. Hurikán 7 b.