4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Zhrnutie nultého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/1837488419708601/

Zhrnutie prvého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/711905539655559/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/967584940336359/

Zhrnutie druhého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/2998642313591112/

Zhrnutie tretieho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/587502658797569/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/813615775838368/

Zhrnutie štvrtého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/612689052964313/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/374065786897905/

Zhrnutie piateho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/361185868205627/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/213124653390695/

Zhrnutie šiesteho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/2584098121902854/

Livetstream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/3227253954023736/

Zhrnutie siedmeho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/284741856112148/

Zhrnutie ôsmeho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/717641932116568/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/598698934375485/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/718253349017602/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/602978860611399/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/3319927611453812/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/1616266451865807/

Zhrnutie deviateho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/303347777609376/

Zhrnutie desiateho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/290335778915169/

Aftermovie: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/3259373777476314/