4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


PREKÁŽKOVÝ BEH
P.č. Názov družstva: Čas:
1. To najlepšie, čo doma máme 03:23
2. Inter lúčne koníky 03:37
3.- 4. Corgoni 03:40
3. - 4. Kofola team 03:40
5. Chess amaters 03:48
6. Rozmačknuté kobylky 03:50
7. Pobrežná hliadka 03:57
8. Erdžiaci 04:44