4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2020 - BODOVANIE IZIEB

izba

obsadenie

25.7.

26.7.

27.7.

28.7.

29.7.

30.7.

31.7.

1.8.

neohlásená kontrola

spolu

poradie

4

Simona Bochničková

9,5

10,0

10,0

9,0

10,0

9,0

10,0

9,5

7,5

84,5

7.

***

Gréta Kapolková

Nina Kubíková

Michaela Smidová

Lucia Strišková

Ema Walterová

5

Alex Bartal

5,0

3,0

10,0

6,0

4,0

9,0

9,5

8,5

7,0

62,0

17.

Martin Linér

Tomáš Livňanský

6

Casey Ryan Mészáros

5,5

3,0

7,0

5,5

8,0

-2,0

5,0

2,0

-2,0

32,0

22.

Richard Pisarčík

Theodor Valent

William Vanko

7

Júlia Drobná

7,5

9,0

6,0

7,0

10,0

10,0

10,0

6,0

9,0

74,5

11.

**

Timea Haásová

Michaela Hasalová

Timea Mojžišová

8

Michaela Búryová

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,5

10,0

89,5

1.

********

Natália Havaldová

Hana Horváthová

Alžbeta Kapolková

Sophia Valentová

103

Juraj Dúbravka

8,5

5,0

10,0

9,0

8,0

3,0

10,0

8,0

-10,0

51,5

20.

Jakub Orgoň

Patrik Orgoň

Samuel Petruš

Adam Rajníček

Maroš Volánek

Slavomír Zaťko

104

Marek Lovčičan

9,5

9,5

10,0

9,0

9,5

7,5

8,5

8,0

5,5

77,0

8.

Michal Maroši

Lukáš Strapec

Tomáš Strapec

Matej Zelenka

105

Jozef Benci

7,5

9,0

9,0

6,0

10,0

8,0

5,5

4,5

6,0

65,5

14.

Richard Hasala

Teodor Malaschitz

Matúš Tonhajzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Marek Balko

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

7,0

9,5

84,5

6.

*****

Marek Tobias Janík

David Juračák

Antonín Zemek

107

Jaroslav Čertík

7,0

8,0

9,5

8,0

10,0

5,5

7,0

9,5

-8,0

56,5

19.

Jonáš Ďurana

Martin Hamaš

Matúš Krivošík

Silvio Adam Petranský

Jakub Karol Zverka

114

Lívia Cukerová

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

-1,0

76,5

9.

*****

Monika Koscelníková

Lucia Magdová

Patrícia Rokošná

115

Veronika Dudoňová

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

88,0

4.

********

Karin Kaufmanová

Karin Novomeská

Martina Šošovičková

116

Daniela Ďatelová

8,5

8,5

7,5

8,5

10,0

5,5

8,5

6,5

3,0

66,5

13.

Silvia Fajtáková

Katka Janíková

Ela Romanová

Adriana Vozárová

117

Stella Čarnecká

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,0

89,0

3.

******

Mária Mederlyová

Lucia Ševčíková

Jana Šošovičková

203

Otot Baranec

6,5

5,0

10,0

9,0

10,0

4,0

10,0

4,5

4,0

63,0

16.

**

Tobias Koronczi

Oliver Viktor Kuskov

Matej Lanža

Filip Magda

Tobias Mojžiš

204

Matej Krajčírik

8,5

8,0

8,5

3,0

9,0

1,0

5,0

6,0

-1,0

48,0

21.

Michal Krajčírik

Pavol Loffay

Juraj Oružinský

205

Oliver Libich

8,5

6,0

9,0

9,5

9,0

5,5

8,5

7,5

4,5

68,0

12.

Šimon Libich

Artur Lopašovský

Igor Škreko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Samuel Havalda

7,5

5,5

8,5

6,5

8,5

8,5

8,5

5,5

0,0

59,0

18.

Martin Rak

Filip Štelbaský

Adam Vozár

Peter Samuel Zverka

207

Vladimír Bochnička

9,5

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7,0

0,0

75,5

10.

*****

Daniel Compel

Karol Paluska

Dominik Petrek

Jerguš Rybianský

Šimon Šalgovič

303

Róbert Bajnok

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,5

9,5

89,0

2.

******

Tomáš Béreš

Miroslav Krupa

Patrik Kuna

Alex Matejov

Maxim Matejov

Tomáš Svorad

304

Jakub Blaho

9,5

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,0

9,5

8,0

85,0

5.

**

Jonatán Drobný

Jakub Rakovský

Lukáš Zumrík

305

Samuel Babják

8,5

8,0

9,5

9,0

7,5

2,0

10,0

9,0

0,0

63,5

15.

*

Adam Badinka

Matej Bidulský

Kristián Kapec