4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Izby

Bodovanie izieb
  29.7. 30.7. 31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. spolu por.
Danišková H. 8.50 8.50 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00 10.00 10.00 85.00 3.
Kevická L.
Nemečkayová M.
Jamrichová L. 7.75 7.75 5.00 5.00 4.00 2.00 8.00 8.50 9.00 56.50 8.-9.
Rosinská M.
Zanechalová R.
Diviak P. 7.00 6.00 2.00 -1.00 2.00 6.00 4.00 9.50 9.50 45.00 10.
Gálik M.
Jozefek M.
Mudroch M.
Gono M. 4.00 3.00 -5.00 -10.00 0.50 10.00 9.00 9.00 2.00 22.50 13.
Matejovič Ľ.
Paulička M.
Solár A.
Jamrich V. 8.50 7.00 7.00 6.50 5.00 7.50 8.00 7.50 7.00 64.00 5.
Sklárš T.
Šošovička J.
Šošovička M.
Horoško P. 8.00 7.00 2.00 6.00 2.50 1.00 7.50 3.00 2.00 39.00 12.
Majtán M.
Škrabák T.
Vereš M.
Čajka T. 4.00 5.00 -5.00 10.00 6.50 8.50 6.00 6.00 2.00 43.00 11.
Čmela B.
Medlen M.
Pagerka S.
Kováč A. 7.50 4.00 8.00 -7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 10.00 56.50 8.-9.
Padyšák T.
Roháček P.
Šebo V.
Padyšák M. 
Brisudová V. 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.50 9.50 10.00 10.00 87.00 2.
Peričková J.
Janúšková A. 9.00 9.00 7.00 10.00 9.50 9.00 9.50 8.00 10.00 81.00 4.
Rožárová K.
Hurban M. 5.00 4.00 6.00 7.50 6.00 4.00 7.50 8.00 9.50 57.50 6.
Kordoš A.
Csiba D. 4.00 3.00 9.00 10.00 9.50 3.00 8.50 8.00 2.00 57.00 7.
Peitl T.
Harašta J. 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.75 88.75 1.
Harašta M.