4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2017 - BODOVANIE IZIEB

izba

obsadenie

29.7.

30.7.

31.7.

31.7.

1.8.

2.8.

3.8.

5.8.

neohlásená kontrola

spolu

poradie

4

Branislav Balušík

8,0

6,0

8,0

8,0

10,0

10,0

6,5

8,5

7,0

72,0

14.

Jaroslav Čertík

Juraj Dúbravka

Martin Hamaš

Michal Maroši

Matúš Sobinovský

Maroš Volánek

6

Silvia Grausová

8,5

6,5

8,0

7,5

9,0

8,0

5,0

5,5

4,0

62,0

21.

Jessica Gregušová

Timea Haásová

Natália Havaldová

Martina Šošovičková

7

Stella Čarnecká

10,0

9,5

10,0

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

8,5

87,5

4.

*

4

Nina Čirská

Barbora Obročníková

Viktória Obročníková

8

Simona Bochničková

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,0

9,5

10,0

88,5

3.

*

3

Silvia Fajtáková

Hana Horváthová

Nina Kubíková

Adela Zetocha

103

Martin Haraj

8,5

7,5

6,0

5,0

6,5

4,5

8,0

6,0

6,0

58,0

22.

Samuel Havalda

Sear Sahidi

Shabir Sahidi

Filip Štelbaský

Krištof Višváder

Adam Vozár

104

Dávid Eliáš

9,5

9,0

10,0

10,0

7,0

9,0

7,0

8,0

8,0

77,5

10.

*

1

Marek Tobias Janík

Lukáš Kossuth

Šimon Rybka

105

Mikuláš Gärtner

8,0

8,0

9,5

7,5

6,5

9,5

10,0

7,0

5,0

71,0

15.

Oliver Graus

Matej Lanža

Matej Zajac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Maroš Adamec

7,0

5,5

8,0

6,5

9,0

9,5

9,0

7,0

5,5

67,0

19.

Karol Paluska

Dominik Petrek

Šimon Šalgovič

107

Matej Krajčírik

10,0

8,5

10,0

9,5

8,0

8,5

7,5

6,5

4,0

72,5

12.

*

1

Michal Krajčírik

Matej Elbek Musaev

Jakub Orgoň

Patrik Orgoň

117

Karolína Cabadajová

9,0

8,0

10,0

7,0

9,5

10,0

6,0

6,0

3,0

68,5

18.

Dominika Ferková

Martina Hlavinová

Annamária Huttová

Emma Miklášová

Tamara Pavellová

Martina Tarageľová

Dominika Tomčíková

118

Lívia Bajzová

10,0

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

9,0

10,0

8,5

87,0

5.

*

2,5

Natália Ivanecká

Martina Krahulcová

Jana Šošovičková

Linda Vojtková

119

Daniela Ďatelová

9,5

8,5

10,0

9,0

10,0

10,0

9,0

10,0

8,5

84,5

7.

*

2

Katka Janíková

Simona Koreňová

Stela Simonová

Adriana Vozárová

120

Ema Čermáková

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

90,0

1.

*

9

Karolína Harajová

Gréta Kapolková

Monika Klimková

Ema Walterová

203

Kamil Belica

10,0

9,0

8,5

8,0

9,5

7,0

7,5

7,0

3,5

70,0

16.

Miroslav Krupa

Patrik Kuna

Oliver Michalička

Matúš Mindek

Jakub Rakovský

Andrej Sitár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

Jakub Lukáč

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,0

10,0

5,5

84,5

6.

*

4

Tibor Mátis

Martin Solčan

Adam Valašťan

Jakub Weis

205

Marek Ganz

8,5

7,0

8,0

9,0

8,5

8,5

6,0

7,5

6,0

69,0

17.

Šimon Húdek

Boris Trnka

Jakub Zahorček

206

Adam Cedzo

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

89,5

2.

*

4

David Gžib

Daniel Švrček

Matúš Valovič

207

Vladimír Bochnička

7,0

5,5

9,5

9,0

9,0

9,0

8,0

9,0

7,5

73,5

11.

Samir Sahidi

Martin Šándor

Jakub Šošovička

Michal Valigurský

303

Michal Ciglian

8,0

10,0

10,0

10,0

8,0

9,5

7,0

8,0

7,5

78,0

9.

*

0,5

Ondrej Franko

Tomáš Kossuth

Marián Tarageľ

Michal Valko

Lukáš Zumrík

Marek Zumrík

304

Jakub Ferenčák

8,0

7,0

8,5

8,0

9,5

4,5

7,5

10,0

2,0

65,0

20.

Adrian Gyerpál

Filip Neumann

Martin Popovič

305

Tomáš Ganz

9,0

9,0

10,0

9,0

4,0

8,0

8,5

5,0

-5,0

57,5

23.

*

1

Miroslav Macko

Martin Starovič

Tomáš Starovič

306

Martin Hrdlička

9,0

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

10,0

9,5

5,0

81,5

8.

*

3

Daniel Chlpek

Nikolas Náter

Václav Švarc

Jakub Úlehla

307

Daniel Compel

8,0

9,0

10,0

9,5

9,0

7,0

7,0

7,5

5,0

72,0

13.

*

1

Ján Horváth

Jerguš Rybiansky

Ondrej Vadila

Adrian Zetocha