4.
rekreačné zar. Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


 

Dospelosť sa blíži...!?!

 


     Počas úspešného absolvovania posledných ročníkov sme sa rozhodli ponechať Koníka aj v tomto roku na rovnakom mieste. Preto vás opäť radi privítame v areáli GO Kľačno. 

 

    Pochopiteľne však, z dôvodu kolízie s ME mládeže, ktoré sa budú konať začiatkom augusta v Bratislave, termín sme boli nútení na tento rok zmeniť. A tak ročník, v ktorom Koník dospeje a bude sláviť svoju osemnástku, bude v termíne 5.7.2019 - 14.7.2019, teda presne, ako sme avizovali už počas ukončenia predchádzajúceho ročníka.

 

   Prihlasovanie na tábor je tak od dnešného dňa, t.j. 27.1.2019, možné, nakoľko sú zverejnené nielen propozície ale aj prihláškový formulár.

 

   Z dôvodu tradičného naplnenia maximálnej kapacity Koníka počas jeho posledných ročníkov (vrátane viacerých náhradníkov) si prihlasovanie rozhodne nenechajte na poslednú chvíľu a rezervujte si miesto medzi nami v dostatočnom predstihu. Samozrejme, v zmysle propozícií rozhoduje dátum kompletnej prihlášky.

 

     Tak ako po iné roky, aj teraz sa budeme snažiť nielen udržať svoj štandard, ale prísť aj s niečím novým a lepším. Do leta je ďaleko a tak máme na kvalitnú prípravu dosť času.

 

     Veríme, že rovnako ako po minulé roky, tak aj tento rok na Kľačne prežijeme nezabudnuteľných desať dní a na množstvo situácií a zážitkov budeme ešte veľmi dlho spomínať.

 

V mene organizátorov vás pozýva

 

Ing. Miroslav Roháček 

 

P.S: Pod potvrdením o účasti, uvedeným v prihláške, je potrebné (tak, ako tomu bolo na predchádzajúcich Koníkoch) rozumieť potvrdenie o účasti adresované na vybraného rodiča, kde bude o.i. meno a priezvisko účastníka, názov a termín podujatia, uhradená suma, podpis a pod. Občianske združenie ŠKM Dunaj nie je platcom DPH a preto nie je povinné vystavovať faktúry a ani tak nebude konať.