4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


BODOVANIE IZIEB
Osadníci      :-) 24.7. 25.7. 26.7. 30.7. 31.7. 1.8. spolu por.
Hurban M. 7 4 7 -2 8 6 30 15.
Kimerling M.
Roháček P.
Sklárš T.
Šebo V.
Eke E. 8 7 7 5 9 3 39 12.-13.
Kollár J.M.
Sučík S.
Vereš M.
Veselovský M.
Eke D. 8 7 3 5 7 8 38 14.
Krajčovič B.
Lintner I.
Tanzer J.
Suchánek B.
Bakoš A. 9 6 6 5,5 7 7 40,5 11.
Berger P.
Jarábek M.
Kohút M.
Sučíková K. 10 10 * 10 * 10 10 * 8 58 *** 3.
Sučíková S.
Tanzerová K.
Kevická L. 6 2 -0,5 5 -5 8 15,5 17.
Nemečkayová M.
Rožárová K.
Macko M. 9 9,5 8,5 9 8 9 53 6.
Macko P.
Macko S.
Nemečkay D.
Diviak P. 9 8,5 8 7 9 9 50,5 7.
Gálik M.
Gavlas J.
Mudroch M.
Sadloň M.
Šimek M. 10 9,5 10 9,5 10 9,5 58,5 2.
Šimek P.
Jozefek M. 9 5 4 7 7 9 41 9.-10.
Pagerka M.
Suchánsky J. 8 10 9 9 9 9,5 54,5 4.
Černuško V.
Spaček M. 8 4,5 -0,5 4 6 5,5 27,5 16.
Spaček O.
Peitl T. 8 8 5 8 6 6 41 9.-10.
Svoboda A.
Čajka T. 10 10 * 10 * 10 10 -6,5 43,5 ** 8.
Solár A.
Danada T. 8 9 7 7 5 3 39 12.-13.
Pagerka S.
Lahučká M. 10 10 10 10 9,5 10 59,5 1.
Lahučký N.
Lahučký Ľ. 8 9 9,5 9 9 9,5 54 5.
Rakús A.