4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


TURNAJ V LUKOSTRELBE
Por. Priezvisko Meno Body
I. Svoboda Adam 18
II. Harašta Marián 18
III. Pagerka Slavomír 17
4. Čech Ondrej 16
5. Rožárová Katarína 16
6. Hurban Vladimír 13
7. Diviak Peter 12
8. Macko Peter 12
9. Kevická Lucia 11
10. Hurban Martin 10
11. Sklárš Tomáš 10
12. Peričková Jana 9
13. Roháček Pavol 8
14. Harašta Juraj 7
15. Majtán Martin 7
16. Gavlas Jakub 7
17. Berger Patrik 7
18. Veselovský Michal 6
19. Gálik Martin 5
20. Jozefek Michal 5
21. Zdravecký Michal 5
22. Solár Andej 4
23. Šebo Viktor 4
24. Janúšková Andea 3
25. Kollár Ján Marek 2
25. Mudroch Martin 2
25. Cibula Jozef 2
28. Rosinská Mária 0
28. Danada Tomáš 0