4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2017 - KAMEŇ - PAPIER - NOŽNICE

1

 

 

2

Dominika Ferková

1K

 

Dominika Ferková

2

 

Natália Ivanecká

0

3

Filip Neumann

0

 

4

Natália Ivanecká

2

 

Dominika Ferková

0

 

Marek Zumrík

2

5

Jakub Rakovský

0

 

 

6

Marek Zumrík

2

 

 

 

Marek Zumrík

2

 

 

Nina Kubíková

1

 

7

Nina Kubíková

2

 

 

 

 

Marek Zumrík

2

 

8

Daniel Chlpek

0

 

Adrian Zetocha

1

 

 

 

9

 

 

 

 

10

Emma Čermáková

1K

 

 

 

 

 

Emma Čermáková

0

 

 

 

Martina Tarageľová

2

 

 

11

Martina Tarageľová

2

 

 

 

12

Martin Hrdlička

0

 

 

Martina Tarageľová

1

 

 

 

Adrian Zetocha

2

 

13

Tamara Pavellová

1

 

 

14

Adrian Zetocha

2

 

 

 

Adrian Zetocha

2

 

 

Simona Bochničková

0

 

15

Simona Bochničková

2

 

16

Patrik Kuna

1

 

 

 

 

Marek Zumrík

0

 

17

 

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

18

Patrik Kuna

1K

 

 

 

Patrik Kuna

2

 

 

 

Monika Klimková

1

 

 

19

Martin Hamaš

0

 

 

 

20

Monika Klimková

2

 

Patrik Kuna

0

 

 

 

Mikuláš Gärtner

2

 

 

21

Stela Simonová

0

 

 

 

 

22

Šimon Šalgovič

2

 

 

 

 

 

Šimon Šalgovič

0

 

 

 

 

Mikuláš Gärtner

2

 

 

 

23

Mikuláš Gärtner

2

 

 

 

 

 

24

Jerguš Rybiansky

1

 

 

 

 

 

 

Mikuláš Gärtner

1

 

25

Karolína Harajová

2

 

 

Jakub Úlehla

2

 

26

Marek Tobias Janík

0

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Harajová

2

 

 

 

 

Michal Krajčírik

1

 

 

 

27

Jakub Ferenčák

1

 

 

 

28

Michal Krajčírik

2

 

 

Karolína Harajová

0

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

29

Filip Štelbaský

0

 

 

30

Juraj Dúbravka

2

 

 

 

Juraj Dúbravka

0

 

 

Jakub Úlehla

2

 

31

Jakub Úlehla

2

 

32

Hana Horváthová

1

 

 

 

 

Jakub Úlehla

1

 

33

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

34

Annamária Huttová

1K

 

 

 

Annamária Huttová

2

 

 

 

Boris Trnka

0

 

 

35

Samuel Havalda

0

 

 

 

36

Boris Trnka

2

 

Annamária Huttová

0

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

37

Katka Janíková

2

 

 

 

 

38

Daniela Ďatelová

1

 

 

 

 

 

Katka Janíková

0

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

 

39

Miroslav Macko

2

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

40

Gréta Kapolková

1

 

Miroslav Krupa

1

 

 

 

 

 

 

41

Maroš Adamec

0

 

 

 

 

42

Kamil Belica

2

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Belica

0

 

 

 

 

 

Natália Havaldová

2

 

 

 

 

 

43

Natália Havaldová

2

 

 

 

 

 

 

44

Nikolas Náter

1

 

 

Natália Havaldová

0

 

 

 

 

 

Miroslav Krupa

2

 

 

 

45

Patrik Orgoň

0

 

 

 

 

46

Miroslav Krupa

2

 

 

 

 

 

Miroslav Krupa

2

 

 

 

 

Karolína Cabadajová

0

 

 

 

 

47

Simona Koreňová

0

 

 

 

 

48

Karolína Cabadajová

2

 

 

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

49

 

 

 

 

Linda Vojtková

0

 

 

 

50

Tomáš Starovič

1K

 

 

 

 

Tomáš Starovič

1

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

51

Matej Zajac

0

 

 

 

52

Matej Krajčírik

2

 

Matej Krajčírik

0

 

 

 

Linda Vojtková

2

 

 

53

Linda Vojtková

2

 

 

 

finále

 

54

Matej Lanža

1

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

Linda Vojtková

2

 

 

Martina Hlavinová

0

 

Adam Vozár

0

 

 

 

55

Adam Vozár

2

 

 

 

 

 

56

Lívia Bajzová

1

 

 

 

o 3.miesto

 

 

 

Linda Vojtková

2

Jakub Úlehla

2

57

Adrian Gyerpál

0

 

 

Andrej Sitár

1

Marek Ganz

0

58

Emma Miklášová

2

 

 

 

 

 

 

 

Emma Miklášová

2

 

 

 

 

Dominika Tomčíková

0

 

 

Por.

Meno a priezvisko

 

59

Dominika Tomčíková

2

 

 

1.

Miroslav Macko

 

60

Viktória Obročníková

0

 

 

Emma Miklášová

1

2.

Martina Hlavinová

 

 

 

Andrej Sitár

2

3.

Jakub Úlehla

 

61

Václav Švarc

1

 

4.

Marek Ganz

 

62

Andrej Sitár

2

 

5.-8.

Jakub Orgoň

 

 

Andrej Sitár

2

5.-8.

Martin Solčan

 

 

Michal Ciglian

0

5.-8.

Linda Vojtková

 

63

Martina Šošovičková

0

5.-8.

Marek Zumrík

 

64

Michal Ciglian

2

 

 

 

 

 

65

 

 

 

66

Tomáš Ganz

1K

 

 

Tomáš Ganz

2

 

 

Sear Sahidi

0

 

67

Matúš Sobinovský

0

 

 

68

Sear Sahidi

2

 

Tomáš Ganz

2

 

 

David Eliáš

0

 

69

Jana Šošovičková

2

 

 

 

70

Oliver Michalička

0

 

 

 

 

Jana Šošovičková

1

 

 

 

David Eliáš

2

 

 

71

Shabir Sahidi

0

 

 

 

 

Tomáš Ganz

0

 

72

David Eliáš

2

 

Martin Solčan

2

 

 

 

 

73

Adam Cedzo

2

 

 

 

74

Michal Maroši

0

 

 

 

 

 

 

Adam Cedzo

1

 

 

 

 

Martin Solčan

2

 

 

 

75

Nina Čirská

1

 

 

 

 

76

Martin Solčan

2

 

 

Martin Solčan

2

 

 

 

 

Maroš Volánek

0

 

 

77

Maroš Volánek

2

 

 

 

78

Jakub Weis

1

 

 

 

 

Maroš Volánek

2

 

 

 

Daniel Švrček

0

 

 

 

79

Šimon Rybka

0

 

 

Martin Solčan

0

 

80

Daniel Švrček

2

 

 

Martina Hlavinová

2

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

82

Martin Šándor

1K

 

 

 

 

Martin Šándor

2

 

 

 

 

Jakub Lukáč

0

 

 

 

83

Daniel Compel

0

 

 

 

 

84

Jakub Lukáč

2

 

Martin Šándor

0

 

 

 

 

Jaroslav Čertík

2

 

 

 

85

Jaroslav Čertík

2

 

 

 

 

 

86

Ema Walterová

0

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Čertík

2

 

 

 

 

 

Stella Čarnecká

1

 

 

 

 

87

Stella Čarnecká

2

 

 

 

 

 

 

88

Silvia Fajtáková

0

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Čertík

0

 

 

89

 

 

 

 

Martina Hlavinová

2

 

 

90

Martina Hlavinová

1K

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Hlavinová

2

 

 

 

 

 

Ján Horváth

1

 

 

 

 

91

Ján Horváth

2

 

 

 

 

92

Silvia Grausová

0

 

 

Martina Hlavinová

"+/-"

 

 

 

 

Matej Elbek Musaev

 

 

 

93

Matej Elbek Musaev

2

 

 

 

94

Tomáš Kossuth

0

 

 

 

 

Matej Elbek Musaev

2

 

 

 

Barbora Obročníková

0

 

 

95

Adriana Vozárová

0

 

 

96

Barbora Obročníková

2

 

 

Martina Hlavinová

2

 

 

Marek Ganz

0

 

 

97

 

 

 

98

Marián Tarageľ

1K

 

 

Marián Tarageľ

0

 

 

Jakub Šošovička

2

 

99

Jakub Šošovička

2

 

 

100

Martina Krahulcová

0

 

Jakub Šošovička

2

 

 

Jakub Zahorček

0

 

101

Jakub Zahorček

2

 

 

 

102

Michal Valigurský

0

 

 

 

 

Jakub Zahorček

2

 

 

 

Dávid Gžib

0

 

 

103

Adam Valašťan

0

 

 

 

 

Jakub Šošovička

0

 

104

David Gžib

2

 

Marek Ganz

2

 

 

 

 

105

Lukáš Zumrík

1

 

 

 

106

Marek Ganz

2

 

 

 

 

 

 

Marek Ganz

2

 

 

 

 

Oliver Graus

0

 

 

 

107

Oliver Graus

2

 

 

 

 

108

Krištof Višváder

1

 

 

Marek Ganz

2

 

 

 

 

Ondrej Franko

0

 

 

109

Adela Zetocha

0

 

 

 

110

Ondrej Franko

2

 

 

 

 

Ondrej Franko

2

 

 

 

Michal Valko

0

 

 

111

Šimon Húdek

1

 

 

Marek Ganz

2

112

Michal Valko

2

 

 

Jakub Orgoň

1

 

113

 

 

 

114

Matúš Valovič

1K

 

 

Matúš Valovič

2

 

 

Branislav Balušík

1

 

115

Branislav Balušík

2

 

 

116

Matúš Mindek

0

 

Matúš Valovič

2

 

 

Samir Sahidi

1

 

117

Karol Paluska

0

 

 

 

118

Ondrej Vadila

2

 

 

 

 

Ondrej Vadila

1

 

 

 

Samir Sahidi

2

 

 

119

Jessica Gregušová

0

 

 

 

 

120

Samir Sahidi

2

 

 

 

 

 

Matúš Valovič

0

121

Lukáš Kossuth

2

 

 

Jakub Orgoň

2

122

Martin Haraj

0

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kossuth

2

 

 

 

Martin Popovič

1

 

 

123

Martin Popovič

2

 

 

124

Timea Haásová

0

 

 

Lukáš Kossuth

0

 

 

Jakub Orgoň

2

125

Dominik Petrek

0

 

126

Martin Starovič

2

 

 

Martin Starovič

1

 

Jakub Orgoň

2

127

Vladimír Bochnička

0

128

Jakub Orgoň

2