4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2019 - Vybíjaná

A

Názov družstva

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Body

Skóre

Por.

1

Rožok v párku

 

 

0

5

0

1

2

8

2

4

0

1

4

19:24

4.

 

6

7

4

1

6

2

Rasťove diviačie klobásky

2

6

 

 

0

2

0

0

1

4

0

4

3

16:32

5.

5

 

8

7

4

8

3

Agresívni strelci

2

7

2

8

 

 

2

8

2

8

2

6

10

37:5

1.

1

2

 

0

0

2

4

Prečo práve ja?

0

4

2

7

0

0

 

 

2

8

2

6

6

25:23

2.

8

0

8

 

3

4

5

Good idea

0

1

1

4

0

0

0

3

 

 

0

0

1

8:32

6.

4

4

8

8

 

8

6

Štvorlístok a řeřicha vole!

2

6

2

8

0

2

0

4

2

8

 

 

6

28:17

3.

1

4

6

6

0

 

B

Názov družstva

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Body

Skóre

Por.

1

3 bodky

 

 

2

8

0

3

0

6

1

7

2

8

5

32:33

4.

 

4

8

8

7

6

2

To by šlo

0

4

 

 

0

1

0

6

0

3

2

5

2

19:26

5.

8

 

6

7

4

1

3

YoŽiŇy z BažiŇy

2

8

2

6

 

 

0

5

2

8

2

7

8

34:18

2.

3

1

 

7

5

2

4

Poslední odzadu

2

8

2

7

2

7

 

 

0

3

2

8

8

33:24

1.

6

6

5

 

4

3

5

Prichádza búrka

1

7

2

4

0

5

2

4

 

 

2

3

7

23:23

3.

7

3

8

3

 

2

6

Smradľavé zmrzliny

0

6

0

1

0

2

0

3

0

2

 

 

0

14:31

6.

8

5

7

8

3

 

Semifinále č.1

Finále

Agresívni strelci

6

Agresívni strelci

8

YoŽiŇy z BaŽiŇy

5

Poslední odzadu

4

Semifinále č.2:

O 3.miesto

Prečo práve ja?

2

YoŽiŇy z BaŽiŇy

7

Poslední odzadu

8

Prečo práve ja?

5

O 5.miesto

O 7.miesto

Štvorlístok a řeřicha vole!

8

Rožok v párku

8

Prichádza búrka

4

3 bodky

4

O 9.miesto

Konečné poradie:

Rasťove diviačie klobásky

7

To by šlo

6

P

Názov družstva

Účastníci

O 11.miesto

1.

Agresívni strelci

Samuel Červeň, Marek Ďurovka, Lucia Magdová

Good idea

5

2.

Poslední odzadu

Jonáš Ďurana, Petra Kapičáková, Michal Maroši

Smradľavé zrmzliny

3

3.

YoŽiŇy z BaŽiŇy

Ľubor Čirský, Matúš Krivošík, Ján Starovič

4.

Prečo práve ja?

Martin Gӧllner, Marek Lovčičan, Martina Šošovičková

5.

Štvorlístok a řeřicha vole!

Adam Biskupič, David Juračák, Alex Krivda

1. Body

6.

Prichádza búrka

Michaela Búryová, Tomea Haásová, Samuel Havalda

2. Vzájomný zápas

7.

Rožok v párku

Alex Bartal, Natália Havaldová, Michal Livňanský

3. Rozdiel skóre

8.

3 bodky

Jozef Benci, Michal Kostelník, Filip Magda

4. Skóre

9.

Rasťove diviačie klobásky

Romana Enya Libichová, Tomáš Strapec, Filip Štelbaský

10.

To by šlo

Janka Červeňová, Artur Lopašovský, Lukáš Strapec

11.

Good idea

Lívia Cukerová, Ľubana Holeštiaková, Marko Kostelník

12.

Smradľavé zmrzliny

Jaroslav Čertík, Jana Jankechová, Alžbeta Kapolková