4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


 

Príprava pred táborom

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/646527235715487/

 

Úvodné losovanie do družstiev

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/647467468954797/

 

Prekážkový beh

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/648550752179802/

 

1.livestream - šachový turnaj

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/649188118782732/

 

Pétanqué

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/649651758736368/

 

Rozcvička

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/650074762027401/

 

2.livestream - 1.časť - ukážka priestorov GO Kľačno počas šachového turnaja

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/650103215357889/

 

2.livestream - 2.časť - ukážka priestorov GO Kľačno počas šachového turnaja

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/650125518688992/

 

3.livestream - bleskový turnaj

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/650440011990876/

 

4.livestream - športové disciplíny na Koníku

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/650539715314239/

 

Bleskový turnaj

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/650700038631540/

 

Futbal

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/651223948579149/

 

Lukero LightArt Show

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/651695225198688/

 

Tréning - GM Cvek

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/652600598441484/

 

5.livestream - prekážkový beh

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/654311644937046/

 

6.livestream - 1.časť - pétanqué - finále

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/655386864829524/

 

6.livestream - 2.časť - pétanqué - finále

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/655422181492659/

 

7.livestream - futbal - finále, stolný tenis - finále

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/655851741449703/

 

8.livestream - záverečné vyhodnotenie

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/656499411384936/

 

Záverečné vyhlasovanie výsledkov

https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/658091451225732/