4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2017 - Vedomostný test o šachu

Por

Účastníci

Družstvo

Body

1.

D.Chlpek, E.Miklášová, M.Šándor

Požiarny poplach

45

2.

M.Adamec, M.Popovič, M.Valovič

Kolotočári

35

3.

D.Gžib, S.Havalda, M.Tarageľ

Lietajúce prasatá

30

4.

D.Ďatelová, S.Simonová, J.Zahorček

Mirove ananásy

25

5.-7.

A.Gyerpál, D.Petrek, Adr.Zetocha

Šachoví hackeri

20

5.-7.

T.Kossuth, Sa.Sahidi, M.Tarageľová

Easy Hard

20

5.-7.

M.T.Janík, M.Mindek, M.Zumrík

Tyrkysové bambusy

20

8.-9.

F.Neumann, J.Šošovička, M.Valko

Strelci šťastia

15

8.-9.

T.Haásová, Š.Šalgovič, F.Štelbaský

Šachové bunky

15

10.

J.Ferenčák, O.Michalička, V.Obročníková

Kovoví gladiátori

10