4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


SÚŤAŽ V ORIENTAČNOM BEHU
Por. Meno
I. Gono Michal
II. Tuska Juraj
III. Škápik Michal
* viac sa z výsledkov tejto súťaže nenašlo