4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2018 - KAMEŇ - PAPIER - NOŽNICE

 

 

Marián Tarageľ

1K

 

Marián Tarageľ

1

 

Martin Hamaš

2

Martin Hamaš

2

 

Veronika Dudoňová

0

 

Martin Hamaš

0

 

Karol Kostelanský

2

Marek Tobias Janík

0

 

 

Karol Paluska

2

 

 

 

Karol Paluska

1

 

 

Karol Kostelanský

2

 

Lukáš Zumrík

0

 

 

 

 

Karol Kostelanský

2

 

Karol Kostelanský

2

 

Michal Valigurský

1

 

 

 

Tomáš Béreš

2

 

 

Jakub Vybíral

0

 

 

 

 

 

Tomáš Béreš

2

 

 

 

Krištof Višváder

0

 

 

Krištof Višváder

2

 

 

 

Filip Neumann

0

 

 

Tomáš Béreš

0

 

 

 

Michal Valigurský

2

 

Daniela Ďatelová

0

 

 

Jonáš Ďurana

2

 

 

 

Jonáš Ďurana

0

 

 

Michal Valigurský

2

 

Samuel Baňas

1

 

Michal Valigurský

2

 

 

 

 

Karol Kostelanský

2

 

Daniel Compel

2

 

 

Oliver Cuker

0

 

Dominika Tomčíková

0

 

 

 

Daniel Compel

1

 

 

 

Samuel Havalda

2

 

 

Matej Zajac

0

 

 

 

Samuel Havalda

2

 

Samuel Havalda

0

 

 

 

Boris Trnka

2

 

 

Gréta Kapolková

0

 

 

 

 

Martina Šošovičková

2

 

 

 

 

 

Martina Šošovičková

0

 

 

 

 

Boris Trnka

2

 

 

 

Boris Trnka

2

 

 

 

 

 

Simona Koreňová

0

 

 

 

 

 

 

Boris Trnka

0

 

Patrik Orgoň

2

 

 

Oliver Cuker

2

 

Alžbeta Kapolková

0

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Orgoň

1

 

 

 

 

Oliver Cuker

2

 

 

 

Kamil Belica

0

 

 

 

Oliver Cuker

2

 

 

Oliver Cuker

2

 

 

 

Michal Klimek

0

 

Vladimír Bochnička

2

 

 

Natália Havaldová

1

 

 

 

Vladimír Bochnička

0

 

 

Michal Klimek

2

 

Michal Klimek

2

 

Jiří Koška

0

 

 

 

 

Karol Kostelanský

1

 

 

 

 

 

Pavol Loffay

2

 

Matúš Valovič

1K

 

 

 

Matúš Valovič

2

 

 

 

Maroš Volánek

1

 

 

Karolína Harajová

0

 

 

 

Maroš Volánek

2

 

Matúš Valovič

2

 

 

 

Alex Matejov

1

 

 

Alex Matejov

2

 

 

 

 

Barbora Paverová

0

 

 

 

 

 

Alex Matejov

2

 

 

 

 

Adela Zetocha

0

 

 

 

Patrik Kuna

1

 

 

 

 

Matúš Valovič

2

 

 

Adela Zetocha

2

 

Lukáš Varga

1

 

 

 

 

 

 

Matej Krajčírik

1

 

 

 

 

Lukáš Varga

2

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Varga

2

 

 

 

 

 

Simona Bochničková

1

 

 

 

 

 

Adriana Vozárová

0

 

 

 

 

 

 

Simona Bochničková

2

 

 

Lukáš Varga

2

 

 

 

 

 

Tomáš Kossuth

1

 

 

 

Adam Vozár

1

 

 

 

 

Michal Krajčírik

2

 

 

 

 

 

Michal Krajčírik

0

 

 

 

 

Tomáš Kossuth

2

 

 

 

 

Tomáš Kossuth

2

 

 

 

 

Athanasios Karapetsas

0

 

 

 

 

 

 

Matúš Valovič

0

 

 

Martin Hrdlička

2

 

 

Pavol Loffay

2

 

 

 

Martin Haraj

1

 

 

 

 

Martin Hrdlička

2

 

 

 

Matúš Mindek

0

 

 

Adrian Zetocha

0

 

 

 

Matúš Mindek

2

 

Martin Hrdlička

1

 

 

 

Jakub Zahorček

2

 

 

Jakub Zahorček

2

 

 

 

finále

 

Matúš Krivošík

1

 

 

 

Pavol Loffay

2

 

Jakub Zahorček

2

 

 

Dominic James Earle

0

 

Lukáš Strapec

1

 

 

 

Michaela Smidová

1

 

 

 

 

 

Lukáš Strapec

2

 

 

 

o 3.miesto

 

 

 

Jakub Zahorček

0

Karol Kostelanský

2

Jakub Úlehla

2

 

 

Pavol Loffay

2

Ondrej Franko

0

Teodor Malaschitz

0

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

 

 

 

Michal Ciglian

0

 

 

Por.

Meno a priezvisko

 

Jonatán Drobný

1

 

 

1.

Pavol Loffay

 

Michal Ciglian

2

 

 

Jakub Úlehla

1

2.

Dominic James Earle

 

 

 

Pavol Loffay

2

3.

Karol Kostelanský

 

Barbora Obročníková

1

 

4.

Ondrej Franko

 

Jerguš Rybiansky

2

 

5.-8.

Oliver Cuker

 

 

Jerguš Rybiansky

0

5.-8.

Jakub Orgoň

 

 

Pavol Loffay

2

5.-8.

David Petrek

 

Pavol Loffay

2

5.-8.

Matúš Valovič

 

Mikuláš Gärtner

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Zumrík

1K

 

 

Marek Zumrík

1

 

 

Martin Šándor

2

 

Lenka Bidulská

1

 

 

Martin Šándor

2

 

Martin Šándor

1

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

Adam Biskupič

0

 

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

Lívia Cukerová

0

 

 

Lívia Cukerová

2

 

 

 

 

Tomáš Lovčičan

0

 

Jakub Lukáč

0

 

Ondrej Franko

2

 

 

 

 

David Juračák

0

 

 

 

Samuel Šimon

2

 

 

 

 

 

 

Samuel Šimon

0

 

 

 

 

Ondrej Franko

2

 

 

 

Jakub Šošovička

0

 

 

 

 

Ondrej Franko

2

 

 

Ondrej Franko

2

 

 

 

 

Adam Cedzo

1

 

 

Adam Cedzo

2

 

 

 

Jakub Rakovský

0

 

 

 

 

Adam Cedzo

2

 

 

 

Ondrej Vadila

0

 

 

 

Natália Ivanecká

0

 

 

Ondrej Franko

2

 

Ondrej Vadila

2

 

 

David Petrek

0

 

 

 

 

Emma Čermáková

0

 

 

 

Hana Horváthová

2

 

 

 

 

Hana Horváthová

0

 

 

 

 

Mária Mederlyová

2

 

 

 

Mária Mederlyová

2

 

 

 

 

Martina Krahulcová

1

 

Mária Mederlyová

1

 

 

 

 

Jana Šošovičková

2

 

 

 

Daniel Chlpek

0

 

 

 

 

 

Jana Šošovičková

2

 

 

 

 

 

 

Jana Šošovičková

2

 

 

 

 

 

Šimon Choma

0

 

 

 

 

Marek Ďurovka

0

 

 

 

 

 

 

Šimon Choma

2

 

 

 

 

 

 

 

Jana Šošovičková

0

 

 

Ema Walterová

2

 

 

David Petrek

2

 

 

Peter Samuel Zverka

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Walterová

2

 

 

 

 

 

Branislav Balušík

1

 

 

 

 

Branislav Balušík

2

 

 

 

 

Dávid Eliáš

0

 

 

Ema Walterová

0

 

 

 

 

David Petrek

2

 

 

Šimon Šalgovič

0

 

 

 

David Petrek

2

 

 

 

 

David Petrek

2

 

 

 

Timea Haásová

0

 

 

Vladimír Kriško

1

 

 

Timea Haásová

2

 

 

Ondrej Franko

0

 

 

Dominic James Earle

2

 

 

 

 

 

Jakub Orgoň

1K

 

 

Jakub Orgoň

2

 

 

Filip Štelbaský

0

 

Filip Štelbaský

2

 

 

Michal Maroši

1

 

Jakub Orgoň

2

 

 

Katka Janíková

0

 

Viktória Obročníková

0

 

 

 

Jakub Ferenčák

2

 

 

 

 

Jakub Ferenčák

0

 

 

 

Katka Janíková

2

 

 

Katka Janíková

2

 

 

 

 

Jakub Orgoň

2

 

Silvia Fajtáková

0

 

Nikolas Náter

1

 

 

 

 

Ján Horváth

2

 

 

 

Martin Klimek

1

 

 

 

 

 

 

Ján Horváth

1

 

 

 

 

Martina Tarageľová

2

 

 

 

Róbert Bajnok

0

 

 

 

 

Martina Tarageľová

2

 

 

Martina Tarageľová

0

 

 

 

 

Nikolas Náter

2

 

 

Samuel Babják

1

 

 

 

Jaroslav Čertík

2

 

 

 

 

Jaroslav Čertík

1

 

 

 

Nikolas Náter

2

 

 

Nikolas Náter

2

 

 

Jakub Orgoň

0

Sebastián Maťo

1

 

 

Dominic James Earle

2

 

Lukáš Kossuth

0

 

Lucia Magdová

2

 

 

Lucia Magdová

0

 

 

Kristián Kapec

2

 

Lucia Strišková

1

 

 

Kristián Kapec

2

 

Kristián Kapec

0

 

 

Lukáš S.Kostolanský

2

 

Lukáš S.Kostolanský

2

 

 

 

Nina Kubíková

0

 

 

 

 

Lukáš S.Kostolanský

2

 

 

 

Filip Magda

0

 

 

Maroš Adamec

1

 

 

 

 

Filip Magda

2

 

 

 

 

 

Lukáš S.Kostolanský

0

Juraj Dúbravka

0

 

 

Dominic James Earle

2

Tibor Mátis

2

 

 

 

 

 

 

Tibor Mátis

2

 

 

 

Nina Čirská

0

 

 

Nina Čirská

2

 

 

Jana Jankechová

1

 

 

Tibor Mátis

1

 

 

Dominic James Earle

2

David Gžib

2

 

Dominik Petrek

0

 

 

David Gžib

0

 

Dominic James Earle

2

Monika Klimková

0

Dominic James Earle

2