4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 2002
zoznam účastníkov
Ambrus Adam
Ambrus Richard
Kuska Michal
Gloss Jonáš
Matejovič Ľudovít
Michalko Matej
Michalko Peter
Paulička Mojmír
Ružička Pavol
Solár Andrej