4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


PREKÁŽKOVÝ BEH - KONÍK 2014

Por.

Družstvo

Čas

1.

Ja nevjem uš

5:10

2.

Solárove panely

5:11

3.

Palečkova flotila

5:20

4.

Lucky Cubes

5:55

5.

Red Bull

6:14

6.

Strč prst skrz krk

6:22

7.

Čokoládová elita

6:25

8.

Sergejovi pešiaci

6:36

9.

Fakt to chceš počuť?!

6:43

10.

Pirátske jablká

6:49

11.

Oranžoví géniovia

7:10

12.

Nie

7:29

Por.

Najlepší jednotlivci

Čas

1.

Oliver Spaček

0:08

2.

Andrej Brnušák

0:20

2.

Daniel Turanec

0:20

4.

Tomáš Starovič

0:22

5.

Miroslav Macko

0:25

5.

Václav Švarc

0:25

7.

Jakub Kopnický

0:27

8.

Marijan Crnkovič

0:28

8.

Tomáš Ganz

0:28

8.

Martin Starovič

0:28