4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


RIEŠITEĽSKÁ SÚŤAŽ - DIAGRAMY
C. Meno body
I. Patrik BERGER 11,5
II. Marek KARAS 10,5
III. Henrieta KOPNICKÁ 10,0
Zvyšné poradie tejto súťaže sa bohužial nenašlo