4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


TURNAJ V ORIENTAČNOM BEHU
C Meno čas bonusy tresty celkový čas
I. Martin Hurban 6:38 1:40 0:00 04:58
II. Jozef Cibula 7:53 1:20 0:00 06:33
III. Andrej Solár 9:28 1:20 0:00 08:08
4 Ondrej Čech 9:15 1:00 0:00 08:15
5 Marián Harašta 7:07 1:20 3:00 08:47
6 Martin Gálik 6:59 1:00 3:00 08:59
7 Patrik Berger 9:56 0:40 0:00 09:16
8 Juraj Harašta 7:46 1:20 3:00 09:26
9 Martin Mudroch 10:58 1:10 0:00 09:48
10 Lucia Kevická 7:28 0:40 3:00 09:48
11 Slavomír Pagerka 8:10 1:10 3:00 10:00
12 Tomáš Peitl 12:01 1:40 0:00 10:21
13 Viktor Šebo 8:27 1:00 3:00 10:27
14 Martin Kimerling 11:21 0:30 0:00 10:51
15 Jakub Gavlas 10:27 2:10 3:00 11:17
16 Andrea Janúšková 10:03 1:40 3:00 11:23
17 Jana Peričková 9:55 1:10 3:00 11:45
18 Michal Veselovský 10:34 1:40 3:00 11:54
19 Adam Kordoš 10:55 1:40 3:00 12:15
20 Mária Rosinská 14:09 0:40 0:00 13:29
21 Katarína Rožárová 12:30 1:40 3:00 13:50
22 Marcel Vereš 12:03 1:00 3:00 14:03
23 Peter Diviak 14:53 0:40 0:00 14:13
24 Tomáš Strapko 12:55 1:40 3:00 14:15
25 Michal Jozefek 14:05 1:50 3:00 15:15
26 Vladimír Hurban 14:32 1:40 3:00 15:52
27 Tomáš Sklárš 14:40 1:10 3:00 16:30
28 Adam Svoboda 12:22 1:00 6:00 17:22
29 Michal Zdravecký 18:10 0:40 3:00 20:30
30 Tomáš Danada 21:19 0:30 0:00 20:49
31 Marek Kollár 22:24 0:50 0:00 21:34
32 Peter Macko 23:35 0:40 0:00 22:55
33 Pavol Roháček 15:48 0:20 8:00 23:28
34 Martin Majtán 22:57 0:50 3:00 25:07