4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


BLESKOVÝ ŠACH S VEDÚCIMI
Číslo Meno a priezvisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body Poradie
1. Igor LINTNER 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 10.
2. Ján Marek KOLLÁR 0,5 0 1 0 1 0 0 1 0 3,5 7.
3. Tomáš SKLÁRŠ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 8.
4. Patrik BERGER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9.
5. Marcel SPAČEK 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 6.
6. Michal JOZEFEK 1 0 1 1 1 1 1 0 0,5 6,5 2.
7. Martin HURBAN 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 4.
8. Tomáš PEITL 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5.
9. Miroslav ROHÁČEK 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1.
10. Miroslav BEDNÁR 1 1 1 1 1 0,5 0 1 0 6,5 3.