4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2023 - KAMEŇ - PAPIER - NOŽNICE

1.kolo

Alex Rozboril

2

1

2.kolo

 

 

 

Alex Rozboril

2

 

Samuel Búcor

0

3.kolo

Samuel Búcor

2

 

Timur Haás

0

 

Alex Rozboril

2

 

Matej Kubina

0

Matej Kubina

2

 

 

Anton Slodicka

0

 

 

 

Matej Kubina

2

 

osemfinále

 

Nina Kubíková

1

 

Nina Kubíková

2

20

 

 

 

 

Alex Rozboril

2

 

 

 

 

Júlia Chmelíková

0

 

 

 

Eva Polačková

2

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Polačková

0

 

 

 

Júlia Chmelíková

2

 

 

Júlia Chmelíková

2

 

 

 

Diana Ráchelová

0

 

 

Júlia Chmelíková

2

 

 

 

Oliver Kováčik

0

 

Oliver Kováčik

2

 

 

Nina Haásová

1

 

 

 

Oliver Kováčik

2

 

 

Matúš Moravčík

1

 

Matúš Moravčík

2

 

štvrťfinále

Dávid Fedor

0

 

 

 

 

Alex Rozboril

0

 

Dominik Petrek

2

6

 

 

Juraj Jursa

2

 

 

 

 

 

 

Dominik Petrek

1

 

 

 

Karol Paluska

2

 

 

Karol Paluska

2

 

 

 

Marek Holič

0

 

Karol Paluska

2

 

 

 

Martin Rak

1

 

 

Martin Rak

1

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Rak

2

 

 

 

 

Šimon Šalgovič

0

 

 

 

Šimon Šalgovič

2

 

 

 

 

 

Veronika Dudoňová

0

 

 

 

 

 

 

Karol Paluska

0

 

Jakub Užík

2

9

 

 

Juraj Jursa

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Užík

1

 

 

 

 

Juraj Jursa

2

 

 

 

Michaela Búryová

1

 

 

 

Juraj Jursa

2

 

 

Juraj Jursa

2

 

 

 

Laura Ráchelová

1

 

Laura Ráchelová

2

21

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ráchelová

2

 

 

David Juračák

1

 

David Juračák

2

 

Branislav Urban Benko

0

 

semifinále

 

 

 

Juraj Jursa

2

Vladimír Bochnička

2

3

 

 

Samuel Janovský

1

 

 

 

 

 

Vladimír Bochnička

1

 

 

 

Samuel Janovský

2

 

 

Alex Vereš

0

 

 

 

Samuel Janovský

2

 

Samuel Janovský

2

 

 

 

Hana Horváthová

0

 

 

Hana Horváthová

2

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Horváthová

2

 

 

 

 

Andrej Líner

1

 

 

 

Andrej Líner

2

 

 

 

 

Samuel Janovský

2

 

 

Roman Lacko

1

 

Patrik Kuna

1

 

 

 

 

 

 

Patrik Kuna

2

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Kuna

2

 

 

 

 

 

Michal Livňanský

1

 

 

 

 

 

Michal Livňanský

2

 

 

 

 

 

 

Monika Koscelníková

0

 

 

Patrik Kuna

2

 

 

 

 

 

Jonáš Ďurana

1

 

 

 

Teodor Malaschitz

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodor Malaschitz

1

 

 

 

 

Jonáš Ďurana

2

 

 

 

 

Jonáš Ďurana

2

 

 

 

 

Teodor Ďalak

0

 

 

 

 

 

 

Samuel Janovský

2

 

 

Timea Haásová

2

8

 

 

Peter Janoška

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Timea Haásová

2

 

 

 

Filip Švec

1

 

 

Filip Švec

2

 

 

 

Michal Janok

0

 

Timea Haásová

0

 

 

 

Ján Tomčáni

2

 

 

Ján Tomčáni

2

17

 

 

 

finále

 

 

 

 

 

 

Juraj Jursa

2

 

Ján Tomčáni

2

 

 

Casey Ryan Mészáros

0

 

Martin Macek

1

 

 

 

Martin Macek

2

 

 

 

 

 

Adela Mendelová

1

 

 

 

o 3.miesto

 

 

 

Ján Tomčáni

1

Tomáš Lovčičan

2

Simona Bochničková

2

16

 

 

Peter Janoška

2

Samuel Janovský

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Bochničková

1

 

 

 

 

Gréta Kapolková

2

 

 

Por.

Meno a priezvisko

 

Matúš Tonhajzer

1

 

 

1.

Juraj Jursa

 

Gréta Kapolková

2

 

 

Gréta Kapolková

0

2.

Casey Ryan Mészáros

 

 

 

Peter Janoška

2

3.

Tomáš Lovčičan

 

Peter Janoška

2

 

4.

Samuel Janovský

 

Maxim Pauko

1

 

5.-8.

Peter Janoška

 

 

Peter Janoška

2

5.-8.

Matúš Krivošík

 

 

Matias Mášik

0

5.-8.

Pavol Loffay

 

Luboš Rímsky

1

5.-8.

Alex Rozboril

 

Matias Mášik

2

 

 

 

 

 

Marek Ďurovka

2

4

 

 

 

 

 

Marek Ďurovka

2

 

 

Lukáš Strapec

1

 

Lukáš Strapec

2

 

 

Natália Havaldová

1

 

Marek Ďurovka

2

 

 

Mario Melih

0

 

Mario Melih

2

 

 

 

Max Weissensteiner

0

 

 

 

 

Mario Melih

2

 

 

 

Michal Krajčírik

1

 

 

Michal Krajčírik

2

 

 

 

 

Marek Ďurovka

0

 

Lucia Strišková

1

 

Matúš Krivošík

2

 

 

 

 

Mark Búcor

2

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Búcor

2

 

 

 

 

Lucia Tomčániová

0

 

 

 

Adriana Pálková

1

 

 

 

 

Lucia Tomčániová

2

 

 

Mark Búcor

1

 

 

 

 

Matúš Krivošík

2

 

 

Jozef Benci

0

 

 

 

Matúš Krivošík

2

 

 

 

 

Matúš Krivošík

2

 

 

 

Artur Lopašovský

0

 

 

 

Artur Lopašovský

2

 

 

Matúš Krivošík

1

 

Richard Hasala

0

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

 

Samuel Havalda

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Havalda

1

 

 

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

Alexander Mikuš

0

 

 

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

 

 

Alex Homola

0

 

 

 

Kristina Kása

0

 

 

 

 

 

Alex Homola

2

 

 

 

 

 

 

Alex Homola

2

 

 

 

 

 

Martin Bernard

1

 

 

 

 

Martin Bernard

2

 

 

 

 

 

 

Michaela Hasalová

0

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Lovčičan

2

 

 

William Vanko

2

14

 

 

Tomáš Livňanský

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Vanko

0

 

 

 

 

 

Tomáš Livňanský

2

 

 

 

 

Tomáš Livňanský

2

 

 

 

 

Bibiana Hrdličková

1

 

 

Tomáš Livňanský

2

 

 

 

 

Richard Pisarčík

0

 

 

Richard Pisarčík

2

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Pisarčík

2

 

 

 

Tomáš Turčan

1

 

 

Tomáš Turčan

2

 

 

Oliver Libich

1

 

 

Tomáš Lovčičan

1

 

 

Casey Ryan Mészáros

2

 

Lucia Magdová

2

7

 

 

 

 

 

Lucia Magdová

0

 

 

Pavol Loffay

2

 

Pavol Loffay

2

 

 

Simona Kováčiková

0

 

Pavol Loffay

2

 

 

Matej Krajčírik

0

 

Matej Krajčírik

2

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Krajčírik

2

 

 

 

Filip Magda

0

 

 

Filip Magda

2

 

 

 

 

Pavol Loffay

2

 

Timotej Hrdlička

0

 

Daniel Compel

0

 

 

 

 

Alex Bartal

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Bartal

1

 

 

 

 

Daniel Compel

2

 

 

 

Marek Tobias Janík

0

 

 

 

 

Daniel Compel

2

 

 

Daniel Compel

2

 

 

 

 

Elena Jursová

0

 

 

Igor Škreko

2

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Škreko

1

 

 

 

Elena Jursová

2

 

 

Juraj Lehocký

0

 

 

Pavol Loffay

0

Elena Jursová

2

 

 

Casey Ryan Mészáros

2

 

Jerguš Rybianský

2

12

 

 

 

 

 

Jerguš Rybianský

0

 

 

Matúš Zgabor

2

 

Matúš Zgabor

2

 

 

Samuel Holič

1

 

Matúš Zgabor

2

 

 

Samuel Bittner

0

 

Samuel Bittner

2

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Bittner

2

 

 

 

Sebastián Pauko

0

 

 

Sebastián Pauko

2

 

 

 

 

Krištof Knotek

0

 

 

 

 

 

Matúš Zgabor

0

Tomáš Strapec

2

26

 

 

Casey Ryan Mészáros

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Strapec

0

 

 

 

Daniel Petrakovič

2

 

 

Branislav Šuch

0

 

 

Daniel Petrakovič

2

 

 

Daniel Petrakovič

0

 

 

Casey Ryan Mészáros

2

Casey Ryan Mészáros

2

2

 

 

 

 

 

Casey Ryan Mészáros

2

 

Ivan Lehotský

0

Michal Dolník

1

Ivan Lehotský

2