4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2018 - TRÉNINGOVÉ SKUPINY

1.skupina

4.skupina

8.skupina

tréner: GM Robert Cvek

tréner: Martin Kuna

tréner: Ivan Paulička

1

Lukáš S. Kostolanský

1

Michal Ciglian

1

Ján Horváth

2

Adrian Zetocha

2

Daniela Ďatelová

2

Karolína Harajová

3

Ondrej Vadila

3

Mikuláš Gärtner

3

Viktória Obročníková

4

Jakub Ferenčák

4

Natália Ivanecká

4

Martin Hamaš

5

Jakub Šošovička

5

Kristián Kapec

5

Peter Samuel Zverka

6

Vladimír Bochnička

6

Daniel Compel

6

Nina Čirská

7

Martin Šándor

7

Karol Paluska

7

Martina Šošovičková

8

Lukáš Varga

8

Tomáš Kossuth

9

Matúš Valovič

9

Michaela Smidová

9.skupina

10

David Gžib

10

Samuel Babják

tréner: Henrieta Kopnická

11

Dominika Tomčíková

1

Jiří Koška

12

Ondrej Franko

5.skupina

2

Katka Janíková

13

Daniel Chlpek

tréner: FM Peter Paleček

3

Mária Mederlyová

14

Šimon Šalgovič

1

Dávid Eliáš

4

Maroš Adamec

15

Filip Neumann

2

Samuel Havalda

5

Adela Zetocha

16

Tibor Mátis

3

Marek Tobias Janík

6

Karolína Harajová

17

Martina Tarageľová

4

Jakub Rakovský

7

Maroš Volánek

18

Simona Koreňová

5

Simona Bochničková

8

Filip Magda

19

Adriana Vozárová

6

Dominic James Earle

9

Jonáš Ďurana

20

Ema Walterová

7

Hana Horváthová

10

Branislav Balušík

21

Michal Valigurský

8

Marek Ďurovka

11

Martin Haraj

9

Jakub Orgoň

12

Jerguš Rybiansky

2.skupina:

10

Lukáš Strapec

 

 

tréner: Michal Jozefek

11

Timea Haásová

10. a 11.skupina

1

Adam Cedzo

12

Lívia Cukerová

tréner: M.Čertík, Ru.Diviak

2

Tomáš Béreš

13

David Juračák

1

Adam Biskupič

3

Jakub Úlehla

14

Athanasios Karapetsas

2

Ema Čermáková

4

Karol Kostelanský

3

Jaroslav Čertík

5

David Petrek

6.skupina

4

Jonatán Drobný

6

Marián Tarageľ

tréner: Peter Macko

5

Veronika Dudoňová

7

Jana Šošovičková

1

Gréta Kapolková

6

Šimon Choma

8

Lenka Bidulská

2

Silvia Fajtáková

7

Jana Jankechová

9

Kamil Belica

3

Jakub Lukáč

8

Alžbeta Kapolková

4

Matúš Mindek

9

Martin Klimek

3.skupina

5

Martina Krahulcová

10

Michal Klimek

tréner: Tomáš Perička

6

Róbert Bajnok

11

Lukáš Kossuth

1

Jakub Zahorček

7

Nikolas Náter

12

Matej Krajčírik

2

Tomáš Lovčičan

8

Katka Janíková

13

Michal Krajčírik

3

Dominik Petrek

9

Lucia Strišková

14

Vladimír Kriško

4

Patrik Kuna

10

Nina Kubíková

15

Matúš Krivošík

5

Martin Hrdlička

16

Pavol Loffay

6

Oliver Cuker

7.skupina

17

Lucia Magdová

7

Marek Zumrík

tréner: Martin Očko

18

Alex Matejov

8

Patrik Orgoň

1

Teodor Malaschitz

19

Sebastián Maťo

9

Lukáš Zumrík

2

Juraj Dúbravka

20

Barbora Paverová

10

Krištof Višváder

3

Filip Štelbaský

21

Samuel Šimon

4

Barbora Obročníková

22

Boris Trnka

5

Natália Havaldová

23

Matej Zajac

6

Michal Maroši

24

Jakub Vybíral

7

Adam Vozár

8

Samuel Baňas

* v priebehu tábora nastali v jednotlivých skupinách presuny oboma smermi