4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2018 - Prekážkový beh

Por.

Družstvo

Čas [s]

1.

Šachové medvede

748,00

2.

Smrtiaca kavaléria

754,00

3.

Koniec sveta

759,00

4.

Neprekonateľná stena

790,00

5.

Jedovaté tučniaky

802,00

6.

Lámači sŕdc

812,00

7.

FC Drevené leňochody

832,00

8.

Otravné pomaranče

848,00

9.

Malé koníky

858,00

10.

Kam sme sa to dostali

874,00

11.

Ja a ostatní

893,00

12.

Šachoví vikingovia

894,00

Por.

Účastník

Čas [s]

Bonus [s]

Celkový čas [s]

Družstvo

1.

Matúš Valovič

60

20

40,00

Lámači sŕdc

2.

Oliver Cuker

63

20

43,00

Smrtiaca kavaléria

3.-4.

Adam Cedzo

65

20

45,00

Jedovaté tučniaky

3.-4.

Tibor Mátis

65

20

45,00

Otravné pomaranče

5.

Ján Horváth

66

20

46,00

Neprekonateľná stena

6.

Róbert Bajnok

68

20

48,00

Jedovaté tučniaky

7.

Nikolas Náter

64

15

49,00

Šachové medvede

8.-11.

Daniela Ďatelová

65

15

50,00

Smrtiaca kavaléria

8.-11.

Marián Tarageľ

70

20

50,00

Ja a ostatní

8.-11.

Adriana Vozárová

70

20

50,00

Koniec sveta

8.-11.

Marek Zumrík

70

20

50,00

Šachové medvede

12.-15.

Vladimír Bochnička

72

20

52,00

Koniec sveta

12.-15.

David Petrek

72

20

52,00

Neprekonateľná stena

12.-15.

Jakub Rakovský

72

20

52,00

FC Drevené leňochody

12.-15.

Ondrej Vadila

67

15

52,00

Ja a ostatní

16.

Tomáš Béreš

73

20

53,00

Jedovaté tučniaky

17.

Martin Hrdlička

74

20

54,00

Smrtiaca kavaléria

18.

Dávid Eliáš

75

20

55,00

Šachové medvede

19.-21.

Daniel Compel

76

20

56,00

Smrtiaca kavaléria

19.-21.

David Gžib

71

15

56,00

Neprekonateľná stena

19.-21.

Jakub Lukáč

66

10

56,00

Neprekonateľná stena

22.-24.

Maroš Adamec

77

20

57,00

Šachové medvede

22.-24.

Samuel Havalda

77

20

57,00

Šachové medvede

22.-24.

Lukáš Kossuth

77

20

57,00

Lámači sŕdc

25.

Vladimír Kriško

78

20

58,00

Smrtiaca kavaléria

26.-29.

Veronika Dudoňová

79

20

59,00

Koniec sveta

26.-29.

Jakub Ferenčák

64

5

59,00

Šachové medvede

26.-29.

Lukáš Sebastián Kostolanský

79

20

59,00

Jedovaté tučniaky

26.-29.

Dominika Tomčíková

79

20

59,00

Lámači sŕdc

30.-31.

Mária Mederlyová

80

20

60,00

Koniec sveta

30.-31.

Martina Tarageľová

80

20

60,00

Šachové medvede

32.-36.

Natália Ivanecká

76

15

61,00

Neprekonateľná stena

32.-36.

Karol Kostelanský

76

15

61,00

Lámači sŕdc

32.-36.

Tomáš Lovčičan

71

10

61,00

Malé koníky

32.-36.

Matúš Mindek

81

20

61,00

Otravné pomaranče

32.-36.

Jakub Vybíral

71

10

61,00

Smrtiaca kavaléria

37.-41.

Lenka Bidulská

82

20

62,00

Kam sme sa to dostali

37.-41.

Ondrej Franko

82

20

62,00

Kam sme sa to dostali

37.-41.

Tomáš Kossuth

82

20

62,00

Otravné pomaranče

37.-41.

Patrik Kuna

82

20

62,00

Kam sme sa to dostali

37.-41.

Šimon Šalgovič

82

20

62,00

Ja a ostatní

42.-43.

Natália Havaldová

83

20

63,00

Malé koníky

42.-43.

Katka Janíková

83

20

63,00

Malé koníky

44.-47.

Simona Bochničková

84

20

64,00

Otravné pomaranče

44.-47.

Daniel Chlpek

79

15

64,00

FC Drevené leňochody

44.-47.

Dominik Petrek

84

20

64,00

Jedovaté tučniaky

44.-47.

Krištof Višváder

74

10

64,00

Otravné pomaranče

48.-49.

Simona Koreňová

80

15

65,00

Šachoví vikingovia

48.-49.

Jakub Orgoň

85

20

65,00

Koniec sveta

50.-53.

David Juračák

86

20

66,00

Kam sme sa to dostali

50.-53.

Nina Kubíková

81

15

66,00

FC Drevené leňochody

50.-53.

Jakub Úlehla

81

15

66,00

Koniec sveta

50.-53.

Michal Valigurský

76

10

66,00

Malé koníky

54.

Branislav Balušík

77

10

67,00

Jedovaté tučniaky

55.-57.

Juraj Dúbravka

88

20

68,00

Lámači sŕdc

55.-57.

Martin Šándor

73

5

68,00

Malé koníky

55.-57.

Patrik Orgoň

83

15

68,00

Malé koníky

58.-59.

Dominic James Earle

80

10

70,00

Koniec sveta

58.-59.

Michal Krajčírik

90

20

70,00

Neprekonateľná stena

60.-63.

Mikuláš Gärtner

81

10

71,00

Kam sme sa to dostali

60.-63.

Matej Krajčírik

91

20

71,00

Jedovaté tučniaky

60.-63.

Viktória Obročníková

91

20

71,00

Kam sme sa to dostali

60.-63.

Jakub Zahorček

81

10

71,00

Smrtiaca kavaléria

64.-65.

Adela Zetocha

92

20

72,00

Šachoví vikingovia

64.-65.

Lukáš Zumrík

82

10

72,00

Ja a ostatní

66.-68.

Karolína Harajová

94

20

74,00

Lámači sŕdc

66.-68.

Karol Paluska

94

20

74,00

Šachoví vikingovia

66.-68.

Samuel Šimon

89

15

74,00

Šachoví vikingovia

69.-72.

Michal Ciglian

85

10

75,00

Šachoví vikingovia

69.-72.

Gréta Kapolková

95

20

75,00

Malé koníky

69.-72.

Filip Neumann

90

15

75,00

FC Drevené leňochody

69.-72.

Adrian Zetocha

80

5

75,00

Otravné pomaranče

73.

Silvia Fajtáková

86

10

76,00

FC Drevené leňochody

74.-75.

Michal Maroši

87

10

77,00

Šachové medvede

74.-75.

Barbora Obročníková

92

15

77,00

Neprekonateľná stena

76.-79.

Jonatán Drobný

98

20

78,00

Malé koníky

76.-79.

Jerguš Rybiansky

88

10

78,00

Ja a ostatní

76.-79.

Maroš Volánek

98

20

78,00

Ja a ostatní

80.

Athanasios Karapetsas

98

20

78,00

Smrtiaca kavaléria

81.

Adam Vozár

89

10

79,00

FC Drevené leňochody

82.

Ema Walterová

90

10

80,00

Šachoví vikingovia

83.

Nina Čirská

92

10

82,00

Šachové medvede

84.-86.

Hana Horváthová

103

20

83,00

FC Drevené leňochody

84.-86.

Šimon Choma

103

20

83,00

Malé koníky

84.-86.

Jana Šošovičková

103

20

83,00

Lámači sŕdc

87.-88.

Martin Hamaš

94

10

84,00

Neprekonateľná stena

87.-88.

Lukáš Strapec

94

10

84,00

Otravné pomaranče

89.-90.

Ema Čermáková

105

20

85,00

Smrtiaca kavaléria

89.-90.

Pavol Loffay

90

5

85,00

FC Drevené leňochody

91.-92.

Marek Tobias Janík

96

10

86,00

Kam sme sa to dostali

91.-92.

Lucia Strišková

86

0

86,00

Lámači sŕdc

93.-95.

Martin Klimek

98

10

88,00

Lámači sŕdc

93.-95.

Monika Klimková

98

10

88,00

Koniec sveta

93.-95.

Sebastián Maťo

98

10

88,00

Kam sme sa to dostali

96-98.

Jana Jankechová

109

20

89,00

Neprekonateľná stena

96.-98.

Jiří Koška

104

15

89,00

Jedovaté tučniaky

96.-98.

Teodor Malaschitz

94

5

89,00

Ja a ostatní

99.

Matej Zajac

101

10

91,00

Šachoví vikingovia

100.-101.

Alex Matejov

112

20

92,00

Lámači sŕdc

100.-101.

Filip Štelbaský

112

20

92,00

FC Drevené leňochody

102.-103.

Kristián Kapec

113

20

93,00

Otravné pomaranče

102.-103.

Martina Šošovičková

113

20

93,00

Neprekonateľná stena

104.-105.

Jaroslav Čertík

105

10

95,00

Ja a ostatní

104.-105.

Jonáš Ďurana

105

10

95,00

Šachoví vikingovia

106.

Timea Haásová

101

5

96,00

Smrtiaca kavaléria

107.

Lívia Cukerová

118

20

98,00

Šachové medvede

108.

Peter Samuel Zverka

119

20

99,00

Kam sme sa to dostali

109.

Samuel Baňas

112

10

102,00

Smrtiaca kavaléria

110.-111.

Kamil Belica

113

10

103,00

Kam sme sa to dostali

110.-111.

Martina Krahulcová

123

20

103,00

Jedovaté tučniaky

112.

Matúš Krivošík

109

5

104,00

Otravné pomaranče

113.-114.

Filip Magda

115

10

105,00

Šachoví vikingovia

113.-114.

Boris Trnka

110

5

105,00

Ja a ostatní

115.

Samuel Babják

121

15

106,00

Neprekonateľná stena

116.

Marek Ďurovka

107

0

107,00

Otravné pomaranče

117.

Alžbeta Kapolková

118

10

108,00

Ja a ostatní

118.

Michal Klimek

128

15

113,00

Malé koníky

119.

Barbora Paverová

130

10

120,00

Malé koníky