4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


ZLOŽENIE DRUŽSTIEV 2008
1. BODKY 6. PREDATORS
Martin Gálik Peter Horoško
C Roman Jozefek    Matej Kukučka
Ján Marek Kollár Peter Macko
Slavomír Pagerka Adam Rakús
Tomáš Sklárš C Adam Svoboda
vedúci: Z.Diviaková vedúci: T.Pecha (R.Búry)
2. CHLADNOKRVNÍ PEKELNÍCI 7. SKRACHOVANÍ TRPASLÍCI
C Katarína Rožárová Jakub Gavlas
Katarína Sučíková Rastislav Kavoň
Viktor Šebo Henrieta Kopnická
Michal Veselovský C Martin Pagerka
Anna Vrtiaková Matej Šošovička
vedúci: R.Diviak vedúci: M.Pacher (V.Brisudová)
3. JEDOVATÉ SOĽNIČKY 8. SLEPÉ ČAJKY
C Tibor Čajka Patrik Berger
Michal Jozefek Tomáš Danada
Nicolas Ľahučký Marcel Spaček
Oliver Spaček C Juraj Šošovička
Samuel Sučík Martin Vrtík
vedúci: M.Bednár vedúci: T.Perička
4. KAVALÉRIA 9. ŤAŽKÉ STROJE
Adrián Bakoš Peter Diviak
Michal Dolnák C Martin Hurban
C Martin Kimerling Jakub Kopnický
Monika Nemečkayová Jana Peričková
Boris Suchánek Pavol Roháček
vedúci: V.Roháčková vedúci: B.Vrtiaková
5. POTKANY 10. VYGUMOVANÉ HLAVY
Lucia Kevická Milan Jarábek
Miroslav Macko C Marián Harašta
Matúš Mackovič Tomáš Peitl
C Andrej Solár Marcel Vereš
Eduard Štibraný
vedúci: I.Paulička vedúci: M.Roháček