4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2016 - ZLOŽENIE DRUŽSTIEV

 

Baraní zadok

Čínske bistro

Drtivé palce

1

Miroslav Macko

1

Veronika Ganzová

1

Tomáš Starovič

2

Daniel Turanec

2

Dominika Ferková

2

Ondrej Franko

3

Jakub Zahorček

3

Martina Tarageľová

3

Michal Valigurský

4

Martin Popovič

4

Jakub Lukáč

4

Sebastián L. Kostolanský

5

Martin Solčan

5

Václav Švarc

5

Simona Koreňová

6

Oliver Šoltys

6

Jakub Weis

6

Adriana Vozárová

7

Ján Horváth

7

Šimon Húdek

7

Daniel Chlpek

8

Boris Trnka

8

Silvia Fajtáková

8

Patrik Kuna

9

Matúš Mindek

9

Adela Zetocha

9

Michal Krajčírik

10

Samuel Havalda

10

Adam Vozár

10

Maroš Adamec

11

 

11

 

11

Matej Krajčírik

Vedúci:

Ľubica Čelústková

Vedúci:

Michal Jozefek

Vedúci:

Peter Paleček

Hyperaktívne žiarovky

Igelitky na zvracanie

Mirove svine

1

Tibor Mátis

1

Igor Lintner

1

Peter Macko

2

Jakub Šošovička

2

Andrej Búran

2

Matúš Valovič

3

Lukáš Varga

3

Marek Ganz

3

Marek Škrinár

4

Dániel Mátis

4

Adrian Zetocha

4

David Petrek

5

Daniela Ďatelová

5

Ákos Ollé

5

Adam Valašťan

6

Tamara Pavellová

6

Matej Škorvánek

6

Nikolas Náter

7

Šimon Šalgovič

7

Daniel Švrček

7

Michal Ciglian

8

Tomáš Kossuth

8

Filip Balvan

8

Tomáš Lovčičan

9

Lukáš Zumrík

9

Ondrej Buda

9

Marek Tobias Janík

10

Ema Čermáková

10

Monika Klimková

10

Jakub Rakovský

11

 

11

Filip Štelbaský

11

Karin Kaufmanová

Vedúci:

Henrieta Kopnická

Vedúci:

Michal Vrba

Vedúci:

Miroslav Roháček

Mňa sa nepýtaj

Okuliare

1

Martin Kuna

1

Martin Šándor

2

Kristián Gogora

2

Adam Ďurica

3

Martina Hlavinová

3

Jakub Ferenčák

4

Dominika Tomčíková

4

Robert Kaufman

5

Matúš Mižička

5

Lea Teodora Kolevská

6

Marián Tarageľ

6

Dávid Slivka

7

Alžbeta Klimentová

7

Marek Zumrík

8

Kamil Belica

8

Patrik Orgoň

9

Nina Kubíková

9

Simona Bochničková

10

Jakub Orgoň

10

Sebastián Maťo

11

Hana Horváthová

11

 

Vedúci:

Zuzana Diviaková

Vedúci:

Miroslav Bednár

Peryho beznádeje

Pohroma!!!

1

Martin Starovič

1

Tomáš Ganz

2

Samir Sahidi

2

Vladimír Bochnička

3

Ondrej Vadila

3

Dávid Gžib

4

Adam Cedzo

4

Martin Hrdlička

5

Damián Leždík

5

Jakub Úlehla

6

Emma Miklášová

6

Annamária Huttová

7

Katka Janíková

7

Jakub Sopóci

8

Dominik Petrek

8

Jakub Škorvánek

9

Krištof Višváder

9

Alex Tap

10

Andrej Sitár

10

Maroš Volánek

11

 

11

 

Vedúci:

Tomáš Perička

Vedúci:

Martin Hurban