4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2016 - TRÉNINGOVÉ SKUPINY

1.skupina

5.skupina

9.skupina

tréner: J.Druska

tréner: M.Bednár

tréner: H.Kopnická

1

Vladimír Bochnička

1

Filip Balvan

1

Ondrej Buda

2

Adam Ďurica

2

Michal Ciglian

2

Hana Horváthová

3

Dominika Ferková

3

Martina Hlavinová

3

Annamária Huttová

4

Sebastián L.Kostolanský

4

Martin Hrdlička

4

Damián Leždík

5

Martin Kuna

5

Marek Ganz

5

Tamara Pavellová

6

Igor Lintner

6

Alžbeta Klimentová

6

Jakub Rakovský

7

Miroslav Macko

7

Tomáš Lovčičan

7

Andrej Sitár

8

Peter Macko

8

Jakub Sopóci

8

Jakub Škorvánek

9

Samir Sahidi

9

Marek Škrinár

9

Alex Tap

10

Jakub Šošovička

10

Oliver Šoltys

10

Boris Trnka

11

Dominika Tomčíková

 

2.skupina

6.skupina

10.skupina

tréner: P.Paleček

tréner: I.Paulička

tréner: R.Diviak / M.Roháček

1

Ondrej Franko

1

Kamil Belica

1

Maroš Adamec

2

Veronika Ganzová

2

Tomáš Ganz

2

Simona Bochničková

3

Kristián Gogora

3

Ján Horváth

3

Ema Čermáková

4

Simona Koreňová

4

Marek Tobias Janík

4

Samuel Havalda

5

Tibor Mátis

5

Katka Janíková

5

Karin Kaufmanová

6

Martin Popovič

6

Robert Kaufman

6

Matej Krajčírik

7

Šimon Šalgovič

7

Lea Teodora Kolevská

7

Michal Krajčírik

8

Martin Šándor

8

Daniel Švrček

8

Sebastián Maťo

9

Martina Tarageľová

9

Dominik Petrek

10

Lukáš Varga

10

Filip Štelbaský

11

Adrian Zetocha

11

Maroš Volánek

12

Adam Vozár

3.skupina:

7.skupina

tréner: T.Perička

tréner: M.Hurban

1

Jakub Ferenčák

1

Daniela Ďatelová

2

Dávid Gžib

2

Silvia Fajtáková

3

David Petrek

3

Šimon Húdek

4

Martin Starovič

4

Tomáš Kossuth

5

Tomáš Starovič

5

Ákos Ollé

6

Daniel Turanec

6

Marián Tarageľ

7

Jakub Úlehla

7

Krištof Višváder

8

Ondrej Vadila

8

Adela Zetocha

9

Matúš Valovič

9

Marek Zumrík

10

Jakub Zahorček

10

Lukáš Zumrík

4.skupina

8.skupina

tréner: M.Jozefek

tréner: M.Vrba

1

Andrej Búran

1

Nina Kubíková

2

Adam Cedzo

2

Patrik Kuna

3

Daniel Chlpek

3

Jakub Lukáč

4

Dániel Mátis

4

Matúš Mindek

5

Emma Miklášová

5

Nikolas Náter

6

Matúš Mižička

6

Jakub Orgoň

7

Dávid Slivka

7

Patrik Orgoň

8

Martin Solčan

8

Matej Škorvánek

9

Michal Valigurský

9

Václav Švarc

10

Adriana Vozárová

10

Adam Valašťan

11

Jakub Weis

* v priebehu tábora nastali v jednotlivých skupinách presuny oboma smermi