4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2017 - TRÉNINGOVÉ SKUPINY

1.skupina

5.skupina

9.skupina

tréner: rôzni

tréner: Kula

tréner: Jarábek

1

Miroslav Macko

 

1

Linda Vojtková

1

Václav Švarc

2

Samir Sahidi

 

2

Šimon Húdek

2

Jakub Orgoň

3

Adrian Zetocha

 

3

Patrik Kuna

3

Jakub Rakovský

4

Jakub Šošovička

 

4

Martina Hlavinová

4

Hana Horváthová

5

Dominika Ferková

 

5

Natália Ivanecká

5

Nina Čirská

6

Tibor Mátis

 

6

Kamil Belica

6

Barbora Obročníková

7

Dominika Tomčíková

 

7

Daniela Ďatelová

7

Gréta Kapolková

8

Vladimír Bochnička

 

8

Marek Zumrík

8

Adam Vozár

9

Adrian Gyerpál

 

9

Michal Valko

9

Karolína Cabadajová

10

Martin Šándor

 

10

Tomáš Kossuth

10

Annamária Huttová

11

Tamara Pavellová

2.skupina

6.skupina

12

Ema Walterová

tréner: Paleček

tréner: Bednár

13

Jerguš Rybiansky

1

Šimon Rybka

1

Dominik Petrek

2

Martin Popovič

2

Karol Paluska

10. a 11.skupina

3

Šimon Rybka

3

Jakub Lukáč

tréner: rôzni

4

Martin Starovič

4

Samuel Havalda

1

Ema Čermáková

5

Ondrej Franko

5

Martin Hrdlička

2

Boris Trnka

6

Miroslav Krupa

6

Krištof Višváder

3

Michal Krajčírik

7

Simona Koreňová

7

Lukáš Zumrík

4

Martin Haraj

8

Martin Solčan

8

Oliver Michalička

5

Oliver Graus

9

Daniel Chlpek

9

Daniel Švrček

6

Martin Hamaš

10

Matej Elbek Musaev

10

Jakub Weis

7

Matej Lanža

11

Šimon Šalgovič

11

Adam Valašťan

8

Sear Sahidi

9

Shabir Sahidi

3.skupina:

7.skupina

10

Matej Zajac

tréner: Perička

tréner: Paulička

11

Silvia Grausová

1

David Gžib

1

Martina Krahulcová

12

Timea Haásová

2

Matúš Valovič

2

Tomáš Ganz

13

Jaroslav Čertík

3

Ondrej Vadila

3

Stella Čarnecká

14

Matej Krajčírik

4

Jakub Ferenčák

4

Daniel Compel

15

Filip Štelbaský

5

Jakub Úlehla

5

Silvia Fajtáková

16

Branislav Balušík

6

Michal Valigurský

6

Katka Janíková

17

Juraj Dúbravka

7

Adam Cedzo

7

Nina Kubíková

18

Dávid Eliáš

8

Adriana Vozárová

8

Karolína Harajová

19

Natália Havaldová

9

Tomáš Starovič

9

Ján Horváth

20

Lukáš Kossuth

10

Jakub Zahorček

 

 

21

Michal Maroši

22

Matúš Sobinovský

4.skupina

8.skupina

tréner: Jozefek

tréner: Kopnická

1

Martina Tarageľová

1

Nikolas Náter

2

Emma Miklášová

2

Matúš Mindek

3

Jana Šošovičková

3

Maroš Adamec

4

Stela Simonová

4

Martina Šošovičková

5

Lívia Bajzová

5

Patrik Orgoň

6

Mikuláš Gärtner

6

Andrej Sitár

7

Marek Tobias Janík

7

Adela Zetocha

8

Marek Ganz

8

Maroš Volánek

9

Michal Ciglian

9

Simona Bochničková

10

Marián Tarageľ

10

Viktória Obročníková

* v priebehu tábora nastali v jednotlivých skupinách presuny detí oboma smermi

* v priebehu tábora nastali v jednotlivých skupinách aj presuny trénerov

* skupinu č.1 viedli GM J.Markoš, FM V.Jacko a P.Paleček

* skupinu č.2 viedli GM J.Markoš, P.Paleček a M.Jozefek

* skupinu č.4 viedli M.Jozefek a P.Macko

* skupiny č.10 a č.11 viedli FM M.Roháček, M.Čertík a R.Diviak