4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2016 - PREKÁŽKOVÝ BEH

Por.

Družstvo

Čas [s]

1.

Okuliare

618,00

2.

Baraní zadok

668,00

3.

Čínske bistro

702,00

4.

Peryho beznádeje

706,00

5.

Drtivé palce

711,00

6.

Pohroma!!!

714,00

7.

Hyperaktívne žiarovky

719,00

8.

Igelitky na zvracanie

720,00

9.

Mirove svine

727,00

10.

Mňa sa nepýtaj

736,00

Por.

Účastník

Čas [s]

Bonus [s]

Celkový čas [s]

Družstvo

1.

Tomáš Ganz

51

30

21,00

Pohroma!!!

2.

Daniel Turanec

51

25

26,00

Baraní zadok

3.

Igor Lintner

55

25

30,00

Igelitky na zvracanie

4.

Tomáš Starovič

56

20

36,00

Drtivé palce

5.-6.

Dávid Slivka

67

30

37,00

Okuliare

5.-6.

Marek Zumrík

72

35

37,00

Okuliare

7.-10.

Lea Teodora Kolevská

61

20

41,00

Okuliare

7.-10.

Tomáš Lovčičan

71

30

41,00

Mirove svine

7.-10.

Martin Starovič

56

15

41,00

Peryho beznádeje

7.-10.

Michal Valigurský

66

25

41,00

Drtivé palce

11.-13.

Marek Ganz

62

20

42,00

Igelitky na zvracanie

11.-13.

Ondrej Vadila

62

20

42,00

Peryho beznádeje

11.-13.

Václav Švarc

67

25

42,00

Čínske bistro

14.

Tibor Mátis

58

15

43,00

Hyperaktívne žiarovky

15.

Jakub Ferenčák

69

25

44,00

Okuliare

16.-19.

Miroslav Macko

57

10

47,00

Baraní zadok

16.-19.

Ákos Ollé

52

5

47,00

Igelitky na zvracanie

16.-19.

Martin Šándor

62

15

47,00

Okuliare

16.-19.

Marek Škrinár

62

15

47,00

Mirove svine

20.-22.

Kristián Gogora

58

10

48,00

Mňa sa nepýtaj

20.-22.

Matúš Valovič

63

15

48,00

Mirove svine

20.-22.

Lukáš Varga

63

15

48,00

Hyperaktívne žiarovky

23.

Adriana Vozárová

60

10

50,00

Drtivé palce

24.

Tamara Pavellová

66

15

51,00

Hyperaktívne žiarovky

25.-26.

Katka Janíková

57

5

52,00

Peryho beznádeje

25.-26.

Patrik Orgoň

62

10

52,00

Okuliare

27.-29.

Daniela Ďatelová

63

10

53,00

Hyperaktívne žiarovky

27.-29.

Jakub Lukáč

58

5

53,00

Čínske bistro

27.-29.

Jakub Šošovička

63

10

53,00

Hyperaktívne žiarovky

30.

Peter Macko

54

0

54,00

Mirove svine

31.-33.

Vladimír Bochnička

70

15

55,00

Pohroma!!!

31.-33.

Dávid Gžib

70

15

55,00

Pohroma!!!

31.-33.

Marián Tarageľ

65

10

55,00

Mňa sa nepýtaj

34.

Hana Horváthová

71

15

56,00

Mňa sa nepýtaj

35.-37.

Adam Cedzo

67

10

57,00

Peryho beznádeje

35.-37.

Ondrej Franko

52

-5

57,00

Drtivé palce

35.-37.

Martin Popovič

67

10

57,00

Baraní zadok

38.

Martin Solčan

63

5

58,00

Baraní zadok

39.

Veronika Ganzová

69

10

59,00

Čínske bistro

40.

Nikolas Náter

65

5

60,00

Mirove svine

41.-44.

Nina Kubíková

81

20

61,00

Mňa sa nepýtaj

41.-44.

Dominika Tomčíková

61

0

61,00

Mňa sa nepýtaj

41.-44.

Jakub Weis

61

0

61,00

Čínske bistro

41.-44.

Adrian Zetocha

76

15

61,00

Igelitky na zvracanie

45.

Martina Tarageľová

72

10

62,00

Čínske bistro

46.-48.

Silvia Fajtáková

68

5

63,00

Čínske bistro

46.-48.

Damián Leždík

58

-5

63,00

Peryho beznádeje

46.-48.

Jakub Zahorček

63

0

63,00

Baraní zadok

49.

Andrej Búran

79

15

64,00

Igelitky na zvracanie

50.-53.

Daniel Chlpek

65

0

65,00

Drtivé palce

50.-53.

Dániel Mátis

65

0

65,00

Hyperaktívne žiarovky

50.-53.

Oliver Šoltys

70

5

65,00

Baraní zadok

50.-53.

Adam Valašťan

70

5

65,00

Mirove svine

54.-60.

Ján Horváth

66

0

66,00

Baraní zadok

54.-60.

Annamária Huttová

81

15

66,00

Pohroma!!!

54.-60.

Šimon Húdek

66

0

66,00

Čínske bistro

54.-60.

Sebastián L. Kostolanský

66

0

66,00

Drtivé palce

54.-60.

Martin Kuna

66

0

66,00

Mňa sa nepýtaj

54.-60.

Matúš Mindek

66

0

66,00

Baraní zadok

54.-60.

Matej Škorvánek

66

0

66,00

Igelitky na zvracanie

61.-62.

Šimon Šalgovič

67

0

67,00

Hyperaktívne žiarovky

61.-62.

Jakub Škorvánek

62

-5

67,00

Pohroma!!!

63.-64.

Samuel Havalda

78

10

68,00

Baraní zadok

63.-64.

Emma Miklášová

83

15

68,00

Peryho beznádeje

65.-68.

Filip Balvan

79

10

69,00

Igelitky na zvracanie

65.-68.

Tomáš Kossuth

79

10

69,00

Hyperaktívne žiarovky

65.-68.

Jakub Sopóci

79

10

69,00

Pohroma!!!

65.-68.

Alex Tap

79

10

69,00

Pohroma!!!

69.-70.

Adam Ďurica

65

-5

70,00

Okuliare

69.-70.

Dominik Petrek

80

10

70,00

Peryho beznádeje

71.-72.

Martin Hrdlička

71

0

71,00

Pohroma!!!

71.-72.

Simona Koreňová

61

-10

71,00

Drtivé palce

73.-74.

Ondrej Buda

77

5

72,00

Igelitky na zvracanie

73.-74.

Jakub Úlehla

72

0

72,00

Pohroma!!!

75.-76.

Simona Bochničková

83

10

73,00

Okuliare

75.-76.

Andrej Sitár

73

0

73,00

Peryho beznádeje

77.

Dominika Ferková

69

-5

74,00

Čínske bistro

78.

Adela Zetocha

76

0

76,00

Čínske bistro

79.-80.

Michal Krajčírik

77

0

77,00

Drtivé palce

79.-80.

Michal Ciglian

82

5

77,00

Mirove svine

81.

Matej Krajčírik

78

0

78,00

Drtivé palce

82.

David Petrek

85

5

80,00

Mirove svine

83.-85.

Marek Tobias Janík

86

5

81,00

Mirove svine

83.-85.

Patrik Kuna

81

0

81,00

Drtivé palce

83.-85.

Daniel Švrček

91

10

81,00

Igelitky na zvracanie

86.

Adam Vozár

79

-3

82,00

Čínske bistro

87.

Jakub Rakovský

84

0

84,00

Mirove svine

88.

Krištof Višváder

95

10

85,00

Peryho beznádeje

89.-91.

Alžbeta Klimentová

88

0

88,00

Mňa sa nepýtaj

89.-91.

Jakub Orgoň

78

-10

88,00

Mňa sa nepýtaj

89.-91.

Boris Trnka

93

5

88,00

Baraní zadok

92.

Maroš Adamec

81

-8

89,00

Drtivé palce

93.-94.

Karin Kaufmanová

95

5

90,00

Mirove svine

93.-94.

Sebastián Maťo

100

10

90,00

Okuliare

95.

Samir Sahidi

86

-5

91,00

Peryho beznádeje

96.

Monika Klimková

92

0

92,00

Igelitky na zvracanie

97.

Filip Štelbaský

91

-5

96,00

Igelitky na zvracanie

98.

Lukáš Zumrík

99

0

99,00

Hyperaktívne žiarovky

99.

Maroš Volánek

102

-3

105,00

Pohroma!!!

100.-101.

Kamil Belica

107

0

107,00

Mňa sa nepýtaj

100.-101.

Ema Čermáková

107

0

107,00

Hyperaktívne žiarovky