4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 20223 - PREKÁŽKOVÝ BEH

Por.

Družstvo

Čas [s]

1.

Pomalí Bulleťáci

471,16

2.

Implozívne ponorky

482,16

3.

Fuschiové kone

484,62

4.

Zločinecký syndikát

485,59

5.

Páliví pekelníci

495,38

6.

Elo Hunters

503,40

7.

Bochničkovci

511,40

8.

Abnormáne helikoptéry

526,52

9.

ŠK Andinávska

527,51

10.

Sob-býky

533,37

Por.

Účastník

Čas [s]

Bonus [s]

Celkový čas [s]

Družstvo

1.

Samuel Havalda

35,94

-9

26,94

Zločinecký syndikát

2.

Natália Havaldová

36,61

-8

28,61

Fuchsiové kone

3.

Vladimír Bochnička

37,66

-8

29,66

Bochničkovci

4.

Gréta Kapolková

39,18

-9

30,18

Implozívne ponorky

5.

Dominik Petrek

36,80

-6

30,80

Páliví pekelníci

6.

Veronika Dudoňová

36,01

-5

31,01

ŠK Andinávska

7.

Peter Janoška

37,04

-6

31,04

ŠK Andinávska

8.

Šimon Šalgovič

38,14

-6

32,14

ŠK Andinávska

9.

Mario Melih

43,80

-11

32,80

Pomalí Bulleťáci

10.

Oliver Libich

36,02

-3

33,02

Pomalí Bulleťáci

11.

David Juračák

40,27

-6

34,27

Fuchsiové kone

12.

Matúš Krivošík

37,62

-3

34,62

Implozívne ponorky

13.

Lukáš Strapec

41,05

-6

35,05

Bochničkovci

14.

Juraj Jursa

36,08

-1

35,08

Páliví pekelníci

15.

Igor Škreko

38,38

-3

35,38

Pomalí Bulleťáci

16.

Richard Pisarčík

38,40

-3

35,40

Zločinecký syndikát

17.

Mark Búcor

38,81

-3

35,81

Abnormálne helikoptéry

18.

Samuel Janovský

40,84

-5

35,84

Implozívne ponorky

19.

Daniel Compel

38,86

-3

35,86

Fuchsiové kone

20.

Matej Krajčírik

35,88

0

35,88

Bochničkovci

21.

Pavol Loffay

39,21

-3

36,21

Páliví pekelníci

22.-23.

Timur Haás

43,00

-6

37,00

Elo Hunters

22.-23.

Nina Haásová

45,00

-8

37,00

Elo Hunters

24.

Martin Rak

43,55

-6

37,55

Sob-býky

25.

Karol Paluska

46,71

-9

37,71

Elo Hunters

26.

Kristina Kása

43,73

-6

37,73

Elo Hunters

27.-28.

Simona Kováčiková

43,85

-6

37,85

Páliví pekelníci

27.-28.

Filip Magda

43,85

-6

37,85

Elo Hunters

29.

Michaela Búryová

41,08

-3

38,08

Zločinecký syndikát

30.

Marek Ďurovka

38,54

0

38,54

Páliví pekelníci

31.

Alex Homola

41,73

-3

38,73

Fuchsiové kone

32.

Artur Lopašovský

43,02

-4

39,02

Sob-býky

33.

Michal Livňanský

42,04

-3

39,04

Pomalí Bulleťáci

34.

Júlia Chmelíková

39,10

0

39,10

Pomalí Bulleťáci

35.

Simona Bochničková

44,25

-5

39,25

Zločinecký syndikát

36.

Branislav Šuch

39,33

0

39,33

Elo Hunters

37.

Hana Horváthová

39,57

0

39,57

Elo Hunters

38.

Maxim Pauko

39,65

0

39,65

Pomalí Bulleťáci

39.

Richard Hasala

42,70

-3

39,70

ŠK Andinávska

40.

Samuel Holič

42,96

-3

39,96

Implozívne ponorky

41.

Samuel Búcor

38,06

2

40,06

Pomalí Bulleťáci

42.

Filip Švec

38,19

2

40,19

Pomalí Bulleťáci

43.

Samuel Bittner

48,66

-8

40,66

Implozívne ponorky

44.

Timea Haásová

40,67

0

40,67

Zločinecký syndikát

45.-46.

Michal Krajjčírik

40,75

0

40,75

Implozívne ponorky

45.-46.

Jakub Užík

40,75

0

40,75

Implozívne ponorky

47.

Jerguš Rybianský

35,76

5

40,76

Páliví pekelníci

48.

Patrik Kuna

41,00

0

41,00

Implozívne ponorky

49.

Martin Bernard

39,04

2

41,04

Fuchsiové kone

50.

Sebastián Pauko

44,13

-3

41,13

Pomalí Bulleťáci

51.

Elena Jursová

41,15

0

41,15

Bochničkovci

52.

Adela Mendelová

41,46

0

41,46

Sob-býky

53.

Anton Slodicka

41,48

0

41,48

Abnormálne helikoptéry

54.

Michaela Hasalová

47,53

-6

41,53

Abnormálne helikoptéry

55.

Jonáš Ďurana

44,56

-3

41,56

Abnormálne helikoptéry

56.

Lucia Tomčániová

41,58

0

41,58

Fuchsiové kone

57.

Tomáš Strapec

41,96

0

41,96

Zločinecký syndikát

58.

William Vanko

41,99

0

41,99

Zločinecký syndikát

59.

Matej Kubina

48,22

-6

42,22

Implozívne ponorky

60.

Lucia Strišková

42,24

0

42,24

Sob-býky

61.

Monika Koscelníková

45,26

-3

42,26

Fuchsiové kone

62.

Oliver Kováčik

45,33

-3

42,33

ŠK Andinávska

63.

Andrej Líner

43,43

-1

42,43

Fuchsiové kone

64.

Laura Ráchelová

42,60

0

42,60

Pomalí Bulleťáci

65.

Tomáš Livňanský

42,85

0

42,85

Bochničkovci

66.

Matúš Zgabor

46,15

-3

43,15

Sob-býky

67.

Teodor Malaschitz

43,38

0

43,38

Abnormálne helikoptéry

68.

Alex Rozboril

46,46

-3

43,46

Sob-býky

69.

Marek Tobias Janík

38,65

5

43,65

Bochničkovci

70.

Alex Bartal

46,90

-3

43,90

Zločinecký syndikát

71.

Dávid Fedor

47,30

-3

44,30

Zločinecký syndikát

72.

Casey Ryan Mészáros

44,73

0

44,73

ŠK Andinávska

73.

Krištof Knotek

47,86

-3

44,86

Fuchsiové kone

74.

Daniel Petrakovič

44,91

0

44,91

Zločinecký syndikát

75.

Matúš Tonhajzer

45,16

0

45,16

Elo Hunters

76.

Nina Kubíková

45,51

0

45,51

Sob-býky

77.

Martin Macek

48,53

-3

45,53

Abnormálne helikoptéry

78.

Jozef Benci

44,23

2

46,23

Elo Hunters

79.

Timotej Hrdlička

46,27

0

46,27

Bochničkovci

80.

Max Weissensteiner

48,71

-2

46,71

Páliví pekelníci

81.

Adriana Pálková

46,77

0

46,77

Bochničkovci

82.

Tomáš Lovčičan

40,00

7

47,00

Abnormálne helikoptéry

83.

Alex Vereš

45,21

2

47,21

Abnormálne helikoptéry

84.

Teodor Ďalak

47,27

0

47,27

Abnormálne helikoptéry

85.

Diana Ráchelová

44,56

3

47,56

Abnormálne helikoptéry

86.

Branislav Urban Benko

45,89

2

47,89

Páliví pekelníci

87.

Lucia Magdová

42,99

5

47,99

Implozívne ponorky

88.

Luboš Rímsky

43,26

5

48,26

Bochničkovci

89.

Ivan Lehotský

48,59

0

48,59

Sob-býky

90.

Matúš Moravčík

48,37

2

50,37

ŠK Andinávska

91.

Roman Lacko

51,42

0

51,42

Páliví pekelníci

92.

Eva Polačková

51,60

0

51,60

Sob-býky

93.

Matias Mášik

52,60

0

52,60

Sob-býky

94.

Juraj Lehocký

42,78

10

52,78

ŠK Andinávska

95.

Michal Janok

53,22

0

53,22

ŠK Andinávska

96.

Alexander Mikuš

43,67

10

53,67

Bochničkovci

97.

Ján Tomčáni

47,63

10

57,63

Elo Hunters

98.

Tomáš Turčan

65,00

0

65,00

ŠK Andinávska

99.

Bibiana Hrdličková

88,19

0

88,19

Pomalí Bulleťáci