4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2015 - KAMEŇ - PAPIER - NOŽNICE

1

 

 

2

Dominic Earle

 

 

Dominic Earle

2

 

Igor Lintner

1

3

Igor Lintner

2

 

4

Lukáš Zumrík

0

 

Dominic Earle

2

 

Ján Alexander Gréč

0

5

Filip Štelbaský

0

 

 

6

Ján Alexander Gréč

2

 

 

 

Ján Alexander Gréč

2

 

 

Marek Tobias Janík

0

 

7

Marek Tobias Janík

2

 

 

 

 

Dominic Earle

2

 

8

Vladimír Bochnička

0

 

Peter Macko

1

 

 

 

9

Ondrej Franko

2

 

 

10

Adam Cedzo

0

 

 

 

 

 

Ondrej Franko

0

 

 

 

Daniel Turanec

2

 

 

11

Daniel Turanec

2

 

 

 

12

Lucia Ševčíková

0

 

 

Daniel Turanec

0

 

 

 

Peter Macko

2

 

13

Matúš Mižička

1

 

 

14

Michal Ciglian

2

 

 

 

Michal Ciglian

0

 

 

Peter Macko

2

 

15

Filip Hanečák

0

 

16

Peter Macko

2

 

 

 

 

Dominic Earle

0

 

17

 

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

18

Marián Jurký

 

 

 

 

Marián Jurký

2

 

 

 

Damián Leždík

0

 

 

19

Jakub Ferenčák

0

 

 

 

20

Damián Leždík

2

 

Marián Jurký

0

 

 

 

Martin Starovič

2

 

 

21

Adriana Vozárová

0

 

 

 

 

22

Martin Starovič

2

 

 

 

 

 

Martin Starovič

2

 

 

 

 

Matej Škorvánek

1

 

 

 

23

Tomáš Lovčičan

0

 

 

 

 

 

24

Matej Škorvánek

2

 

 

 

 

 

 

Martin Starovič

0

 

25

 

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

26

Tomáš Starovič

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Starovič

0

 

 

 

 

Dominika Tomčíková

2

 

 

 

27

Dominika Tomčíková

2

 

 

 

28

Jakub Zahorček

0

 

 

Dominika Tomčíková

0

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

29

Júlia Dobáková

1

 

 

30

Jakub Úlehla

2

 

 

 

Jakub Úlehla

2

 

 

Ákos Ollé

0

 

31

Ákos Olle

2

 

32

Šimon Hanečák

0

 

 

 

 

 

Jakub Úlehla

0

 

33

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

34

Miroslav Macko

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

 

Martin Kuna

1

 

 

35

Martin Kuna

2

 

 

 

36

Richard Turčan

0

 

Miroslav Macko

2

 

 

 

Victor Čech

1

 

 

37

Adrian Gyerpál

0

 

 

 

 

38

Victor Čech

2

 

 

 

 

 

Victor Čech

2

 

 

 

 

Jakub Šošovička

1

 

 

 

39

Miroslav Kovaříček

0

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

40

Jakub Šošovička

2

 

Matúš Valovič

1

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

42

Filip Balvan

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Balvan

1

 

 

 

 

 

Katka Janíková

2

 

 

 

 

 

43

Dániel Mátis

1

 

 

 

 

 

 

44

Katka Janíková

2

 

 

Katka Janíková

0

 

 

 

 

 

Matúš Valovič

2

 

 

 

45

Kristián Kerek

1

 

 

 

 

46

Alex Tap

2

 

 

 

 

 

Alex Tap

1

 

 

 

 

Matúš Valovič

2

 

 

 

 

47

Eduard Paňko

1

 

 

 

 

48

Matúš Valovič

2

 

 

 

 

 

 

Miroslav Macko

2

 

 

49

 

 

 

 

Lukáš S. Kostolanský

0

 

 

 

 

50

Tomáš Ganz

 

 

 

 

 

Tomáš Ganz

1

 

 

 

Lukáš Varga

2

 

 

51

Lukáš Varga

2

 

 

 

52

Martina Krahulcová

0

 

Lukáš Varga

0

 

 

 

Tobiáš Budzák

2

 

 

53

Tobiáš Budzák

2

 

 

 

finále

 

54

Martina Hlavinová

0

 

 

 

Miroslav Macko

1

 

Tobiáš Budzák

2

 

 

Adam Ďurica

2

 

Simona Bochničková

0

 

 

 

55

Simona Bochničková

2

 

 

 

 

 

56

Adam Šustek

1

 

 

 

o 3.miesto

 

 

 

Tobiáš Budzák

1

Jakub Úlehla

2

57

 

 

 

 

Lukáš S. Kostolanský

2

Kristián Gogora

0

58

Jakub Kukučka

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Kukučka

0

 

 

 

 

Miroslav Krupa

2

 

 

Por.

Meno a priezvisko

 

59

Miroslav Krupa

2

 

 

1.

Adam Ďurica

 

60

Martina Tarageľová

1

 

 

Miroslav Krupa

0

2.

Miroslav Macko

 

 

 

Lukáš S. Kostolanský

2

3.

Jakub Úlehla

 

61

Lukáš S. Kostolanský

2

 

4.

Kristián Gogora

 

62

Emma Miklášová

0

 

5.-8.

Dominik Earle

 

 

Lukáš S. Kostolanský

2

5.-8.

Lukáš S. Kostolanský

 

 

Daniela Ďatelová

1

5.-8.

Nikolas Náter

 

63

Andrej Búran

1

5.-8.

Samir Sahidi

 

64

Daniela Ďatelová

2

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

66

Ema Čermáková

 

 

 

Ema Čermáková

0

 

 

Martin Hrdlička

2

 

67

Andrea Slabá

0

 

 

68

Martin Hrdlička

2

 

Martin Hrdlička

2

 

 

Tomáš Brnušák

1

 

69

Matej Elbek Musaev

2

 

 

 

70

David Petrek

0

 

 

 

 

Matej Elbek Musaev

0

 

 

 

Tomáš Brnušák

2

 

 

71

Monika Klimková

0

 

 

 

 

Martin Hrdlička

1

 

72

Tomáš Brnušák

2

 

Kristián Gogora

2

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

74

Ondrej Vadila

 

 

 

 

 

 

 

Ondrej Vadila

2

 

 

 

 

Marek Ganz

1

 

 

 

75

Martin Filuš

0

 

 

 

 

76

Marek Ganz

2

 

 

Ondrej Vadila

0

 

 

 

 

Kristián Gogora

2

 

 

77

Peter Žukovský

0

 

 

 

78

Tibor Mátis

2

 

 

 

 

Tibor Mátis

0

 

 

 

Kristián Gogora

2

 

 

 

79

Stela Kusá

1

 

 

Kristián Gogora

2

 

80

Kristián Gogora

2

 

 

Nikolas Náter

0

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

82

Marián Tarageľ

 

 

 

 

 

Marián Tarageľ

2

 

 

 

 

Kristián Chrenko

0

 

 

 

83

Kristián Chrenko

2

 

 

 

 

84

Jakub Bielik

0

 

Marián Tarageľ

0

 

 

 

 

Nikolas Náter

2

 

 

 

85

Michal Barnáš

2

 

 

 

 

 

86

Onredj Buda

0

 

 

 

 

 

 

Michal Barnáš

0

 

 

 

 

 

Nikolas Náter

2

 

 

 

 

87

Dávid Gžib

0

 

 

 

 

 

 

88

Nikolas Náter

2

 

 

 

 

 

 

 

Nikolas Náter

2

 

 

89

 

 

 

 

Sebastián Maťo

1

 

 

90

Sebastián Maťo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastián Maťo

2

 

 

 

 

 

Tomáš Kossuth

1

 

 

 

 

91

Patrik Kuna

0

 

 

 

 

92

Tomáš Kossuth

2

 

 

Sebastián Maťo

2

 

 

 

 

Benjamin Kardis

0

 

 

93

Adam Vozár

1

 

 

 

94

Šimon Šalgovič

2

 

 

 

 

Šimon Šalgovič

0

 

 

 

Benjamin Kardis

2

 

 

95

Benjamín Kardis

2

 

 

96

Veronika Ganzová

1

 

 

Kristián Gogora

1

 

 

Adam Ďurica

2

 

 

 

 

97

 

 

 

98

Šimon Húdek

 

 

 

Šimon Húdek

0

 

 

Adam Rajníček

2

 

99

Adam Rajníček

2

 

 

100

Jakub Weis

0

 

Adam Rajníček

0

 

 

Martin Šándor

2

 

101

Martin Šándor

2

 

 

 

102

Norbert Micheľ

0

 

 

 

 

Martin Šándor

2

 

 

 

Šimon Kukučka

1

 

 

103

Adam Valašťan

0

 

 

 

 

Martin Šándor

0

 

104

Šimon Kukučka

2

 

Adam Ďurica

2

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

106

Lívia Bajzová

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Bajzová

1

 

 

 

 

Adam Ďurica

2

 

 

 

107

Dominika Ferková

0

 

 

 

 

108

Adam Ďurica

2

 

 

Adam Ďurica

2

 

 

 

 

Annamária Huttová

0

 

 

109

Marek Škrinár

2

 

 

 

110

Jakub Suchánsky

1

 

 

 

 

Marek Škrinár

1

 

 

 

Annamária Huttová

2

 

 

111

Silvia Fajtáková

0

 

 

Adam Ďurica

2

112

Annamária Huttová

2

 

 

Samir Sahidi

0

 

113

 

 

 

114

Marek Zumrík

 

 

 

Marek Zumrík

0

 

 

Samir Sahidi

2

 

115

Kamil Belica

0

 

 

116

Samir Sahidi

2

 

Samir Sahidi

2

 

 

Martin Popovič

1

 

117

Jana Šošovičková

2

 

 

 

118

Simona Koreňová

0

 

 

 

 

Jana Šošovičková

0

 

 

 

Martin Popovič

2

 

 

119

Václav Švarc

0

 

 

 

 

120

Martin Popovič

2

 

 

 

 

 

Samir Sahidi

2

121

 

 

 

 

Jakub Lukáč

0

122

Oliver Šoltys

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Šoltys

0

 

 

 

Michal Valigurský

2

 

 

123

Michal Valigurský

2

 

 

124

Samuel Faktor

0

 

 

Michal Valigurský

1

 

 

Jakub Lukáč

2

125

Andrej Brnušák

1

 

126

Jakub Lukáč

2

 

 

Jakub Lukáč

2

 

Adam Balogh

0

127

Simona Barnášová

0

128

Adam Balogh

2