4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


ZLOŽENIE DRUŽSTIEV 2007
1. Kamikadze 5. Dotieravé pásovnice
  Martin Hurban   Juraj Harašta
  Adam Kordoš   Katarína Rožárová
  Tomáš Danada   Pavol Roháček
  Marcel Vereš   Peter Macko
  Patrik Berger   Ján Marek Kollár
vedúci:  Ivan Paulička vedúci:  Rastislav Diviak
2. Artmedia 6. Chodiace lexikóny
  Adam Svoboda   Andrej Solár
  Lucia Kevická   Jana Peričková
  Andrea Janúšková   Martin Kimerling
  Mária Rosinská   Jakub Gavlas
  Jozef Cibula    
vedúci:  Zuzana Diviaková vedúci:  Miroslav Roháček
3. Piráti z Karibiku 7. Kamene
  Tomáš Peitl   Marián Harašta
  Michal Jozefek   Slavomír Pagerka
  Martin Gálik   Ondrej Čech
  Martin Majtán   Peter Diviak
  Tomáš Strapko   Michal Zdravecký
vedúci:  Veronika Roháčková vedúci:  Miroslav Bednár
4. Válečníci z Katanu
  Viktor Šebo
  Tomáš Sklárš
  Michal Veselovský
  Martin Mudroch
  Vladimír Hurban
vedúci:  Tomáš Perička