4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2015 - PREKÁŽKOVÝ BEH

Por.

Družstvo

Čas [s]

1.

Iron men

585,70

2.

Čierne veže

588,55

3.

Zvrhnutí ľavicou

616,15

4.

Lampoví futbalisti

632,70

5.

Andrejovi sluhovia

638,85

6.

Chlpaté ovse

643,95

7.

Nutelláči

647,95

8.

Anonym

662,70

9.

FC Nám sa nechce!!!

681,35

10.

Poľské vajcia

689,55

11.

Voľní pešiaci

691,45

12.

Tik tak bum!

807,88

Por.

Účastník

Čas [s]

Bonus [s]

Celkový čas [s]

Družstvo

1.

Norbert Micheľ

45,60

-10,00

35,60

Iron men

2.

Nikolas Náter

52,90

-12,00

40,90

Anonym

3.

Jakub Záhorček

57,40

-16,00

41,40

Nutelláči

4.

Daniel Mátis

60,00

-16,00

44,00

Čierne veže

5.

Tomáš Ganz

57,20

-12,00

45,20

Poľské vajcia

6.-7.

Igor Lintner

54,00

-8,00

46,00

Nutelláči

6.-7.

Miroslav Macko

54,00

-8,00

46,00

Poľské vajcia

8.

Simonka Koreňová

62,50

-16,00

46,50

Čierne veže

9.

Veronika Ganzová

62,80

-16,00

46,80

Čierne veže

10.

Tomáš Brnušák

53,90

-7,00

46,90

Iron men

11.

Andrej Brnušák

58,30

-11,00

47,30

Voľní pešiaci

12.-13.

Tomáš Starovič

57,70

-10,00

47,70

Andrejovi sluhovia

12.-13.

Tibor Mátis

58,70

-11,00

47,70

FC nám sa nechce

14.

Miroslav Kovaříček

58,40

-10,00

48,40

FC nám sa nechce

15.

Daniel Turanec

54,50

-6,00

48,50

Iron men

16.

Jakub Lukáč

64,60

-16,00

48,60

Andrejovi sluhovia

17.

Peter Žukovský

58,90

-10,00

48,90

Voľní pešiaci

18.

Annamária Huttová

67,20

-18,00

49,20

Voľní pešiaci

19.

Damián Leždík

56,40

-7,00

49,40

Iron men

20.

Tobiáš Budzák

60,00

-10,00

50,00

Zvrhnutí ľavicou

21.

Peter Macko

55,70

-5,00

50,70

Lampoví futbalisti

22.

Benjamin Kardis

69,60

-18,00

51,60

Andrejovi sluhovia

23.

Ákos Ollé

67,70

-16,00

51,70

Andrejovi sluhovia

24.

Jakub Weis

63,90

-12,00

51,90

FC nám sa nechce

25.

Martina Hlavinová

62,00

-10,00

52,00

Zvrhnutí ľavicou

26.

Jakub Suchánsky

66,70

-14,00

52,70

Chlpaté ovse

27.-28.

Marek Škrinár

64,80

-12,00

52,80

Zvrhnutí ľavicou

27.-28.

Daniela Ďateľová

62,80

-10,00

52,80

Zvrhnutí ľavicou

29.

Adam Cedzo

67,30

-14,00

53,30

FC nám sa nechce

30.

Václav Švarc

63,70

-10,00

53,70

Čierne veže

31.

Martin Hrdlička

59,80

-6,00

53,80

Iron men

32.

Adam Ďurica

64,40

-10,00

54,40

Čierne veže

33.

Martin Starovič

64,90

-10,00

54,90

Anonym

34.

Janka Šošovičková

67,00

-12,00

55,00

Nutelláči

35.

Kristián Gogora

62,60

-7,00

55,60

Lampoví futbalisti

36.

Martin Šándor

67,70

-12,00

55,70

Tik-tak bum!

37.

Martina Tarageľová

65,80

-10,00

55,80

Lampoví futbalisti

38.

Michal Valigurský

61,90

-6,00

55,90

Poľské vajcia

39.

Marián Jurký

63,40

-6,00

57,40

Lampoví futbalisti

40.-42.

Marek Ganz

69,50

-12,00

57,50

Andrejovi sluhovia

40.-42.

Andrej Búran

71,50

-14,00

57,50

Chlpaté ovse

40.-42.

Adam Valašťan

62,50

-5,00

57,50

Iron men

43.

Samir Sahidi

71,80

-14,00

57,80

Voľní pešiaci

44.-45.

Matúš Valovič

62,00

-4,00

58,00

Zvrhnutí ľavicou

44.-45.

Jakub Ferenčák

70,00

-12,00

58,00

Zvrhnutí ľavicou

46.

Jakub Šošovička

68,60

-10,00

58,60

Poľské vajcia

47.

Vladimír Bochnička

67,00

-8,00

59,00

Lampoví futbalisti

48.

Julka Dobáková

65,10

-6,00

59,10

Nutelláči

49.

Simona Bochničková

71,20

-12,00

59,20

Iron men

50.

Dominika Tomčíková

64,70

-5,00

59,70

Chlpaté ovse

51.

Samuel Faktor

71,00

-10,00

61,00

Anonym

52.

Filip Hanečák

67,20

-6,00

61,20

Iron men

53.-54.

Miroslav Krupa

75,40

-14,00

61,40

Čierne veže

53.-54.

Šimon Húdek

73,40

-12,00

61,40

Lampoví futbalisti

55.-57.

Matej Škorvánek

69,50

-8,00

61,50

Anonym

55.-57.

Ján Alexander Gréč

67,50

-6,00

61,50

Chlpaté ovse

55.-57.

Martin Kuna

75,50

-14,00

61,50

Zvrhnutí ľavicou

58.

Adam Balogh

78,40

-16,00

62,40

Zvrhnutí ľavicou

59.

Šimon Šalgovič

70,60

-8,00

62,60

Andrejovi sluhovia

60.

Oliver Šoltys

69,00

-6,00

63,00

Nutelláči

61.

Stela Kusá

69,70

-6,00

63,70

Voľní pešiaci

62.

Marek Zumrík

68,30

-4,00

64,30

Tik-tak bum!

63.

Silvia Fajtáková

78,60

-14,00

64,60

Čierne veže

64.

Ondrej Vadila

70,00

-5,00

65,00

Voľní pešiaci

65.

Lukáš Zumrík

71,20

-6,00

65,20

Nutelláči

66.

Martin Filuš

76,00

-10,00

66,00

Chlpaté ovse

67.

Dávid Petrek

71,10

-5,00

66,10

Lampoví futbalisti

68.

Tomáš Kossuth

76,40

-10,00

66,40

Poľské vajcia

69.

Adam Šustek

80,50

-14,00

66,50

Chlpaté ovse

70.

Katka Janíková

70,60

-4,00

66,60

Tik-tak bum!

71.

Adam Rajníček

78,90

-12,00

66,90

Čierne veže

72.

Filip Balvan

75,70

-8,00

67,70

FC nám sa nechce

73.

Lucia Ševčíková

74,90

-7,00

67,90

Lampoví futbalisti

74.

Ondrej Franko

78,50

-10,00

68,50

Poľské vajcia

75.

Adam Vozár

78,70

-10,00

68,70

Lampoví futbalisti

76.-77.

Šimon Hanečák

75,00

-6,00

69,00

Anonym

76.-77.

Marek Tobias Janík

73,00

-4,00

69,00

Čierne veže

78.

Šimon Kukučka

75,60

-6,00

69,60

Anonym

79.-80.

Edo Paňko

67,80

2,00

69,80

Andrejovi sluhovia

79.-80.

Martin Popovič

80,80

-11,00

69,80

Anonym

81.

Miško Barnáš

80,30

-10,00

70,30

Tik-tak bum!

82.

Kristián Kerek

73,50

-3,00

70,50

Nutelláči

83.

Dominika Ferková

84,00

-13,00

71,00

Anonym

84.

Michal Cigľan

80,70

-9,00

71,70

Voľní pešiaci

85.-86.

Kristián Chrenko

74,30

-2,00

72,30

Tik-tak bum!

85.-86.

Adrian Gyarpál

80,30

-8,00

72,30

Tik-tak bum!

87.

Simona Barnášová

76,90

-4,00

72,90

FC nám sa nechce

88.

Andrea Slabá

84,00

-10,00

74,00

Voľní pešiaci

89.

Alex Tap

73,30

1,00

74,30

FC nám sa nechce

90.

Jakub Bielik

78,60

-4,00

74,60

Anonym

91.

Adriana Vozárová

64,90

10,00

74,90

Nutelláči

92.

Marián Tarageľ

82,00

-5,00

77,00

Chlpaté ovse

93.

Tomáš Lovčičan

87,30

-8,00

79,30

Poľské vajcia

94.

Dominic Earle

83,80

-4,00

79,80

Chlpaté ovse

95.

Lívia Bajzová

93,70

-11,00

82,70

Andrejovi sluhovia

96.

Lukáš Kostolanský

88,00

-5,00

83,00

FC nám sa nechce

97.

Patrik Kuna

88,40

-3,00

85,40

Andrejovi sluhovia

98.

Lukáš Varga

85,70

0,00

85,70

Poľské vajcia

99.

Monika Klimková

87,10

-1,00

86,10

Iron men

100.

Ondrej Buda

89,40

-2,00

87,40

Zvrhnutí ľavicou

101.

Matej Elbek Musaev

93,50

-6,00

87,50

Iron men

102.

Jakub Úlehla

93,10

-3,00

90,10

Lampoví futbalisti

103.

Filip Štelbaský

96,40

-6,00

90,40

Anonym

104.

Emma Miklášová

85,60

6,00

91,60

Nutelláči

105.

David Gžib

89,90

11,00

100,90

FC nám sa nechce

106.

Martina Krahulcová

103,70

-1,00

102,70

Poľské vajcia

107.

Jakub Kukučka

79,90

33,00

112,90

Tik-tak bum!

108.

Kamil Belica

124,60

8,00

132,60

Voľní pešiaci

109.

Sebastián Maťo

134,10

16,00

150,10

Tik-tak bum!