4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


BODOVANIE IZIEB - KONÍK 2013

 

 

21.7.

22.7.

23.7.

24.7.

25.7.

26.7.

27.7.

spolu

priemer

1

Izba 2

7,0

8,0

7,0

8,0

9,0

9,0

8,0

56,0

56,0

2

Spol. priestory

8,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

8,5

58,5

54,2

Izba 4

5,0

5,0

6,0

4,0

9,0

9,0

10,0

48,0

Izba 2

9,0

8,0

7,0

6,0

10,0

10,0

6,0

56,0

4

Spol. priestory

8,0

8,0

8,0

6,0

8,0

9,0

9,0

56,0

51,0

Izba 4

0,0

-1,0

8,0

6,0

10,0

8,0

10,0

41,0

Izba 2

6,0

7,0

8,0

7,0

9,0

9,0

10,0

56,0

5

Spol. priestory

10,0

9,0

9,0

9,0

10,0

9,0

10,0

66,0

60,5

Izba 4

8,0

7,0

8,0

8,0

9,0

7,0

9,5

56,5

Izba 2

9,0

9,0

7,0

7,0

9,0

10,0

8,0

59,0

6

Spol. priestory

10,0

9,0

9,0

9,0

10,0

9,0

6,0

62,0

57,7

Izba 4

6,0

7,0

8,0

8,0

9,0

9,0

7,5

54,5

Izba 2

5,0

9,0

7,0

7,0

10,0

10,0

8,5

56,5

8

Spol. priestory

6,0

5,0

5,0

3,0

8,0

8,0

9,0

44,0

36,3

Izba 4

0,0

0,0

-10,0

1,0

8,0

8,0

4,0

11,0

Izba 2

4,0

6,0

7,0

7,0

10,0

10,0

10,0

54,0

9

Spol. priestory

9,0

9,0

7,0

9,0

10,0

9,0

9,5

62,5

61,2

Izba 4

9,0

8,0

7,0

9,0

8,0

9,0

10,0

60,0

Izba 2

9,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

10,0

61,0

10

Spol. priestory

9,0

8,0

7,0

8,0

9,0

8,0

9,0

58,0

59,0

Izba 4

10,0

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4,0

63,0

Izba 2

9,0

7,0

6,0

7,0

10,0

9,0

8,0

56,0

11

Spol. priestory

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

70,0

52,0

Izba 4

5,0

5,0

2,0

2,0

7,0

8,0

4,0

33,0

Izba 2

6,0

9,0

6,0

8,0

9,0

9,0

6,0

53,0

12

Spol. priestory

8,0

8,0

0,0

4,0

9,0

9,0

9,0

47,0

48,7

Izba 4

8,0

7,0

1,0

3,0

9,0

9,0

9,0

46,0

Izba 2

10,0

10,0

2,0

7,0

8,0

9,0

7,0

53,0

13

Izba Ľ + spol

3,0

2,0

-10,0

-10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Izba P + spol

2,0

3,0

6,0

2,0

9,0

8,0

7,0

37,0

37,0

17

Spol. priestory Ľ

10,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

64,0

56,0

Izba

4,0

7,0

6,0

6,0

9,0

8,0

8,0

48,0

Spol. priestory P

9,0

9,0

9,0

9,0

10,0

9,0

9,0

64,0

55,5

Izba Ľ

5,0

6,0

7,0

5,5

9,0

8,0

5,0

45,5

Izba P

9,0

9,0

7,0

10,0

9,0

7,0

6,0

57,0