4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


SUDOKU
C Družstvo: I. II. III. IV. finále: spolu: poradie:
1 To najlepšie, čo doma máme 2 4 3 3 1 13 5.
2 Inter lúčne koníky 2 4 3 3 2 14 1.
3 Corgoni 2 3 2 0 0 8 8.
4 Kofola team 2 4 3 3 1 13 4.
5 Chess amaters 2 4 3 3 1 13 2.
6 Rozmačknuté kobylky 2 4 3 3 1 13 3.
7 Pobrežná hliadka 2 4 3 0 1 10 7.
8 Erdžiaci 2 4 3 3 1 13 6.