4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


LŠT KONÍK 2019 - BLESKOVÝ TURNAJ EXTRA

Meno a priezvisko

GM J.Plachetka

FM M.Macko

O.Spaček

M.Jozefek

M.Očko

M.Kuna

M.Starovič

H.Kopnická

M.Čertík

R.Benci

Body

Adrian Zetocha

0

0

1

1

1

1

1

1

0,5

1

7,5

Vladimír Bochnička

1

0,5

1

0

1

1

1

1

1

1

8,5

Matej Bidulský

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

4

Martin Šándor

0,5

1

0

1

0

1

1

1

1

1

7,5

Jakub Šošovička

0

1

1

0,5

1

1

0,5

0,5

0

1

6,5

Ondrej Vadila

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

7

Karol Kostelanský

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

5

Šimon Šalgovič

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

3

Daniel Chlpek

0

0

0

0

0,5

1

0,5

1

0

1

4

Daniel Compel

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

4

Body

7,5

5,5

6

5,5

5,5

3

3

2,5

3,5

1

 

Vedúci - Účastníci 43:57

hrané s tempom 2 x 3 min. na partiu + 2 sekundy za ťah

výsledky v tabuľke sú z pohľadu účastníkov

za vedúcich nastúpili aj Ľ.Čelústková, M.Kovaříček a T.Perička, za účastníkov Ema Walterová