4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


RIEŠITEĽSKÁ SÚŤAŽ
Jednotlivci: Body
Harašta J.  10 b.
Matejovič Ľ.  9b.
Solár Andrej  9b.
Danada O. 8b.
Harašta M. 8b.
Michalko P. 8b.
Peitl T. 8b.
Peričková J. 8b.
družstvá Body
Predátori 25b. 25b.
Uragán 22b. 22b.
Betkini anjeli 19b. 19b.
Tomášovi čerti 16b. 16b.
KGB 13b.
Hurikán 13 b 13b.
3-bit 7 b. 7b.