4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Zhrnutie prvého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/338090187083520/

Zhrnutie druhého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/2411495879081418/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/656949044767325/

Zhrnutie tretieho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/2128084347302941/

Prekážkový beh: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/1401006620040097/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/614230702400414/

Zhrnutie štvrtého dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/2362928387310045/

Orientačný beh: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/456872428222866/

Zhrnutie piateho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/791444324630122/

Zhrnutie šiesteho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/621880018322283/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/350587498946093/

Zhrnutie siedmeho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/371299786919687/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/681263305718162/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/513970972706581/

Zhrnutie ôsmeho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/342487646677473/

Zhrnutie deviateho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/485689178874882/

Livestream: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/212882812927038/

Zhrnutie desiateho dňa: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/2098696376907493/

Aftermovie: https://www.facebook.com/klubsachovychnadeji/videos/879206829103431/