4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


BODOVANIE IZIEB
Izba Osadníci      :-) 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. spolu por.
1A Macko Peter 9 5 ½ 10 9 9 ½ 7 9 ½ 10 69 ½ 7.
Majtán Martin
Strapko Tomáš
Vereš Marcel
2A Jozefek Michal 9 5 7 9 ½ 6 10 10 10 66 ½ 8.
Mudroch Martin
Pagerka Slavomír
3A Berger Patrik 9 10 10 10 10 10 10 10 79 3.
Čech Ondrej
Harašta Juraj
Harašta Marián
4A Hurban Martin 4 5 9 8 9 8 ½ 7 ½ 6 ½ 57 ½ 10.
Hurban Vladimír
Kimerling Martin
Sklárš Tomáš
1B Kollár Ján Marek 8 ½ 8 7 7 8 6 ½ 7 7 59 9.
Zdravecký Michal
2B Cibula Jozef 6 9 9 ½ 9 10 9 ½ 10 10 73 6.
Danada Tomáš
Svoboda Adam
4B Roháček Pavol 10 * 10 * 10 * 10 10 * 10 * 10 * 10 * 80 1.
Solár Andrej
Šebo Viktor
5B Kordoš Adam 8 10 10 10 10 * 10 10 10 78 4.
Veselovský Michal
11 Diviak Peter 6 ½ 8 0 8 8 10 8 6 54 11.
Gavlas Jakub
Gálik Martin
8 Peitl Tomáš * * 6 8 ½ 7 ½ 9 9 ½ 9 ½ 50 12.
3 Kevická Lucia 9 9 ½ 10 9 ½ 10 10 9 ½ 7 ½ 75 5.
Rosinská Mária
Rožárová Katarína
2 Janúšková Andrea 9 ½ 10 10 10 * 10 * 10 10 10 79 ½ 2.
Peričková Jana