4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Ako sa dá prihlásiť na LŠT Koník 2024?

 

Prihlasovanie sa vykonáva prostredníctvom online formulára LŠT Koník 2024

 

Krok 1: Vyplnenie online formulára podľa pokynov v ňom uvedených (v prípade nejasností viď informácie nižšie, resp. prípadné ďalšie otázky budú zodpovedané cez kontaktné údaje hlavného vedúceho, uvedené v propozíciách).

Krok 2: Po spracovaní prihlášky organizátorom vám bude odoslaný automatický email a v dohľadnej dobe pribudne účastník na webe podujatia v sekcii „Prihlásení“ so statusom „neuhradené“. Na email uvedený v prihláške vám bude odoslaná faktúra.

Krok 3: Po identifikácii platby na účte organizátora bude status účastníka zmenený na „ok“ (kompletná prihláška).

 

FAQ:

 

1/ Môže sa dieťa zúčastniť tábora, aj keď nevie hrať šach?

Áno. Aj v minulosti sa viacero účastníkov naučilo hrať šach až na našom tábore. Tréningy sú rozdelené na základe výkonnosti od mládežníckych reprezentantov až po úplných začiatočníkov. Podujatie je navyše bohaté na nešachové aktivity, ako sa môžete presvedčiť nielen v ľavom menu tejto stránky, ale aj cez fotografie, videá a streamy.

 

2/ Čo je to veková výnimka?

Náš tábor je štandardne určený pre účastníkov do 15 rokov, no starší účastníci môžu požiadať o udelenie vekovej výnimky (max. do 18 rokov). Keď sa tak stane, v kolektíve vedúcich individuálne posudzujeme jeho predchádzajúce pôsobenie na Koníku a pri našom súhlasnom stanovisku očakávame, že takýto účastník pôjde mladším účastníkom príkladom. Sme radi, že v absolútne drvivej väčšine prípadov majú účastníci možnosť využiť všetky tri roky navyše a v nie malom množstve sa neskôr zaradiť aj do kolektívu vedúcich.

 

3/ Od akého veku je možné zúčastniť sa LŠT Koník?

Vekový limit nemáme fixne daný, pretože každý z nás je iný a nemá zmysel brániť niekomu v účasti iba kvôli nižšiemu číslu v položke Vek. Odporúčame túto situáciu osobne konzultovať s hlavným vedúcim podujatia.

 

4/ Znamená kompletná prihláška moju automatickú účasť?

V propozíciách na rok 2024 je uvedená veta „Organizátor si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť účastníka vopred, bez udania dôvodu.“, pretože dlhé roky máme na podujatí tzv. „blacklist“ a „shadowlist“, ktoré sa po každom ročníku prehodnocujú. Kým prvý obsahuje mená, s ktorými po predchádzajúcej skúsenosti minimálne v najbližšom ročníku nepočítame, na druhom zozname sú tí, ktorí síce majú čo naprávať, no po napísaní krátkeho emailu na tému „Čo plánujem oproti svojej prechádzajúcej účasti zmeniť!“ dostanú druhú šancu. Aktuálny stav zoznamov pre rok 2024 je 0+6.

 

5/ Aké dokumenty a doklady potrebuje mať dieťa pri nástupe na tábor?

V deň príchodu dieťaťa na tábor žiadame od rodičov predloženie Potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a Vyhlásenia rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. V zmysle vyhlášky č. 526/2007 Z. z. prvý dokument musí byť s dátumom nie starším ako 1 mesiac ku dňu nástupu, druhý dokument musí byť s dátumom nie starší ako deň. Obe tlačivá si môžete stiahnuť tu. Okrem toho požaduje organizátor pri online registrácii kópiu preukazu poistenca (resp. informáciu, že sa dieťaťu oproti jeho poslednej účasti na LŠT Koník nezmenil).

 

6/ Aké sú zľavy a storno podmienky?

Nakoľko sa LŠT Koník každoročne zúčastňuje mnoho súrodeneckých dvojíc či trojíc, rozhodli sme sa vyjsť im v ústrety a aspoň nejakou formou znížiť ich náklady na rodinné rozpočty, a to nasledovne:

v termíne do 31.3.2024 = 800 Euro pri 2 súrodencoch a 1 200 Euro pri 3 súrodencoch

v termíne do 30.6.2024 = 850 Euro pri 2 súrodencoch a 1 300 Euro pri 3 súrodencoch

v termíne do 19.7.2024 = 900 Euro pri 2 súrodencoch a 1 400 Euro pri 3 súrodencoch

Storno podmienky určujeme podľa času, kedy nás informujete o vašom odstúpení od účasti, a to nasledovne:

31 a viac dní pred nástupom na tábor = 10 €

30 - 15 dní pred nástupom na tábor = 40 €

14 - 8 dní pred nástupom na tábor = 80 €

7 - 1 dní pred nástupom na tábor = 120 €

Ak dieťa nenastúpi (bez predchádzajúcej informácie) v deň začiatku tábora na pobyt, storno poplatok je vo výške 100% zo základnej sumy za tábor.

 

7/ Ako je to so špeciálnou stravou v tábore?

V priebehu rokov sa čoraz častejšie stretávame s tým, že deti majú rôzne stravovacie obmedzenia. Určite to však nie je prekážka vo vašej možnej účasti na našom tábore. V prípade záujmu o bezlepkovú, bezlaktózovú, či inú diétu, tak môžete urobiť priamo v online prihláške vyššie, pričom sa základná suma za tábor navyšuje o 50 €. Odporúčame túto situáciu osobne konzultovať s hlavným vedúcim podujatia.

 

8/ Je možné uplatniť si rekreačný poukaz na dieťa?

LŠT Koník ako zotavovacie podujatie spĺňa všetky podmienky na to, aby vám to bolo umožnené. Po vašej registrácii cez vyššie uvedený online formulár vám bude vystavená faktúra, ktorá bude následne v elektronickej forme zaslaná na email uvedený v prihláške.

 

9/ Ako je to s bezpečnosťou a zdravotnou starostlivosťou?

Aj keď zákon určuje z hľadiska bezpečnosti na každého vedúceho maximálne 17 účastníkov, toto číslo je podľa nás príliš vysoké. Na každého vedúceho preto u nás pripadá približne polovica, tzn. 8 účastníkov. Je to tak aj s ohľadom na široký program, ktorý vyžaduje pokrytie množstva rôznych disciplín na rôznych miestach a v rovnakom čase.

Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, absolútnou samozrejmosťou je účasť profesionálneho zdravotníka s ukončeným vzdelaním v požadovanom odbore (je to aj nutná podmienka RÚVZ pre organizáciu tohto typu podujatia). Okrem toho majú viacerí vedúci urobené kurzy prvej pomoci.

 

10/ Existuje hromadný spôsob dopravy na miesto konania?

LŠT Koník je dlhoročne nielen celoslovenský tábor, ale máme v ňom aj medzinárodnú účasť. Preto nie je v našich silách zabezpečiť logistiku. Z dôvodu šetrenia vašich finančných prostriedkov však odporúčame sledovať zoznam prihlásených účastníkov a pokúsiť sa dohodnúť s niekým z vašej lokality na odvoze viacerých účastníkov naraz.

 

11/ Sú nejaké extra výdavky v tábore, resp. aké mám dať vreckové?

Toto je plne na vašom uvážení. V rámci programu však nie sú plánované žiadne výlety, takže prípadné vreckové sa dá využiť iba v automate (nápoje, pochutiny, sladkosti) v objekte GO Kľačno.

 

12/ Ako je to s cennosťami a elektronikou v tábore?

Neodporúčame dávať účastníkom so sebou cenné veci (ako napr. väčší obnos peňazí, drahé mobilné telefóny a iné cennosti), pričom organizátor podujatia nepreberá zodpovednosť za ich stratu alebo poškodenie. Izby sa nezamykajú. Tablety či notebooky nie sú kompatibilné s programom tohto podujatia a sme radi, že aspoň počas desiatich dní Koníka necháte elektroniku doma. Máme k dispozícii množstvo dvojnohých dôkazov, že sa to dá určite prežiť aj bez nej :)

 

13/ Môžu deti počas tábora používať mobily, môžeme im volať, prípadne ich navštíviť?

Tieto „modly modernej doby“ na podujatí nezakazujeme, avšak platia pre ne pravidlá. Na ich používanie je preto vyhradený čas. Účastníci majú mobilné telefóny k dispozícii počas niekoľkých hodín (presnejší čas dostanete emailom pred nástupom na tábor), prevažne cez doobedňajší program.

Návštevy boli počas posledných rokov prakticky vylúčené, z dôvodov nutných zdravotno-bezpečnostných obmedzení. Zvládli sme to doteraz a verte nám, že to zvládneme aj ďalšie roky. Určite ich dôrazne neodporúčame najmä pri mladších deťoch, ktoré sa môžu zbytočne príliš rozcítiť. V prípade, že ide o naozaj súrnu vec, číslo hlavného vedúceho je vám k dispozícii. Určite sa však ozvite vopred.

 

14/ Aký je základný zoznam vecí, ktoré dieťa do tábora potrebuje?

Náš tábor v tomto určite nie je nejako špecifický a budete potrebovať iba základné veci (oblečenie, veci na osobnú hygienu), ktoré by ste si zo sebou zobrali asi všade. Určite však nezabudnite na nasledujúce povinné veci: pokrývka hlavy (pri vonkajších aktivitách), fľaša na vodu (pitný režim aj vo vonkajších priestoroch areálu), prezuvky (v rámci vnútorného areálu), pevnú obuv (športové disciplíny), dlhé nohavice (orientačný beh v lese), teplejšie oblečenie (v prípade nočnej hry), písacie potreby a zošit (šachové tréningy).

 

15/ Viem sledovať priebežné výsledky súťaží, sú k dispozícii nejaké fotografie?

Nielen výsledky súťaží, ale aj fotografie z rôznych aktivít počas nášho tábora pridávame priebežne. Tie prvé na web podujatia, tie druhé na FB Klub šachových nádejí a preto sa môžete tešiť zo zážitkov vášho dieťaťa takmer okamžite spolu s ním. Rovnako ponúkame aj široký záber rôznych livestreamov a krátke zostrihy z jednotlivých dní.

 

16/ Aký je denný režime v tábore?

Denný režim spĺňa požiadavky (napríklad priestor na oddych), ktoré nám určujú predpisy.

Stručný harmonogram dňa: Budíček, rozcvička, raňajky, pauza, šachový tréning, pauza, šachový turnaj, obed, poobedná siesta, poobedný program, večera, večerný program, hygiena, večierka mladších, večierka starších, spánok.

Má však len informatívny charakter, pretože táborový harmonogram musíme často v priebehu podujatia flexibilne meniť, a to najmä kvôli počasiu obmedzujúcemu vonkajšie aktivity. Nie je preto vylúčené, že z dôvodu vyšších teplôt sa športy presúvajú z poobedia na doobedie, prípadne, že sa kvôli dažďu jeden deň odohrá viac šachových aktivít a ďalší deň je naopak oveľa viac nešachových aktivít.

 

17/ Existujú straty a nálezy?

Posledný deň tábora vedúci zozbierajú všetky veci, ktoré našli na izbách účastníkov (a aj v priebehu podujatia, len sa o ne nikto nehlásil). Počas záverečného vyhodnotenia ich postupne „dražia“ a následne ich ešte umiestnia na miesto prístupné aj ich zákonným zástupcom. Drvivá väčšina strát a nálezov tak nájde svojho majiteľa. To, čo nám zostane, ešte dočasne skladujeme a po krátkom čase všetky veci odnášame na charitu. Ak ste naopak u seba našli niečo, čo si dieťa prinieslo a nepatrí to vám, kontaktuje hlavného vedúceho.

 

Nenašli ste otázku alebo odpoveď, ktorú ste hľadali? Kontaktujte hlavného vedúceho podujatia!