4.
rekreačné zar. Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Dobrý deň všetkým, dnes už bývalým, účastníkom 17. ročníka Koníka!

V úvodnej informácii po ukončení tábora by som chcel uviesť niektoré dôležité informácie ohľadne definitívneho ukončenia tohoročného tábora. Síce sme oficiálne ukončenie absolvovali už v nedeľu na Kľačne, no ku skutočnému ukončeniu nám toho ešte stále veľa chýba...

Je to najmä kompletizácia materiálov na táborové DVD, ktoré by mohlo byť na webe stiahnuteľné v priebehu druhej polovice augusta. Jedná sa o záverečnú správu, obal na DVD, výsledky všetkých podujatí ktoré sme absolvovali, množstvo fotografií, videá, databázu partií z turnaja ako aj riešiteľskej súťaže, súbory z oboch šachových turnajov či hudobné video z vybranými fotkami. Oproti minulým rokom to teda bude neskôr a dôvodom je moja účasť na MEÚ mládeže, ktoré začínajú 7.8.2018 a trvajú do polovice augusta.

Zatiaľ sú k dispozícii zmenšené verzie vybraných fotografií na FB stránke KŠN Bratislava - https://sk-sk.facebook.com/klubsachovychnadeji/ Rovnako ako množstvo livestreamov a videí z jednotlivých disciplín. Niečo tam pridáme v najbližších dňoch.
Každému účastníkovi bude zaslaný email, kde sa budú nachádzať inštrukcie na stiahnutie kompletného DVD.

Na webe podujatia budú postupne umiestňované výsledky jednotlivých disciplín. Taktiež sa neskôr aktualizujú aj historické štatistiky a neskôr sa k nim pridá aj výber fotografií.

Ak by niekto niečo zabudol na poslednú chvíľu, je možné, že sa to nachádza vo veciach, ktoré sme po odchode účastníkov pobalili. No pochopiteľne, nie je to isté. Každopádne mi napíšte email. Po návrate z MEÚ sa tomu budem venovať.

Za kolektív vedúcich verím, že si deti odniesli z Koníka najmä tie pozitívne zážitky. Ten nasledujúci sa bude žiaľ konať v novom termíne, presnejšie 5.7.-14.7.2018. Z dôvodu hroziacej termínovej kolízie z ME mládeže, ktoré budú budúci rok v Bratislave, sme ale nemohli konať inak.

S pozdravom,
Miroslav Roháček